Re: İman Nasıl Oluşur ?

#30621
Anonim
Pasif

Müjde’de, Yaşamı boyunca kötürüm olan birinin iyileştirilmesini sağlayacak bir şey var mıydı ? Kesinlikle evet!

Pavlus, kurtuluş ve şifa Müjdesi’ni vaaz ettiğini şöyle ifade etmiştir: Çünkü Müjde’den utanmıyorum. Müjde, iman eden herkesin – önce Yahudiler’in, sonra Yahudi olmayanların – kurtuluşu için Tanrı’nın gücüdür. ( Rom. 1:16 )

Pavlus, aslında şöyle diyordu: Mesih’in Müjdesi’nden utanmıyorum. Çünkü o, kurtuluş, güvenlik, koruma,şifa ve doğruluk için Tanrı’nın gücüdür.

Filipus, Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih’i tanıtmaya başladı. Filipus’u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar, hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı; birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük sevinç oldu. ( Elç. İş. 8:5 – 8 )

Bu muhteşem mucizeler, Mesih’i vaaz etmenin sonucunda gerçekleşti ( 5. ayet ). Yeni Antlaşma, Şifa Veren Mesih’ten ayrı bir Mesih tanımaz. Fiziksel şifa – tanrısal şifa – Müjde’nin bir parçasıdır. Eğer günümüzde, şifa Müjdesi yoksa, kurtuluş Müjdesi de yoktur.

P. C. Nelson, şöyle demiş: Şifa, Müjde’nin bir parçasıdır.

Söz, Mesih’ti; O, Hak’tı.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ?isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun