#28616
Anonim
Pasif

Hizmet sözcüğü maddi şeylerden daha geniş bir kavrama işaret eder. Diyakoz sözcüğünün Grekçe’deki tam karşılığı ” hizmetkar”dır. Başlangıçta hizmetkarın işi elçilere vakit kazandırmak amacıyla yiyecek dağıtımını üstlenmekti ( Elç. 6:1-6 ). Zamanla nitelikleri daha da belirgenleşti ( 1. Ti. 3:8-13 ), böylece farklı ve belli özelliği olmayan görevler üstlenen kimselere diyakoz denilmeye başladı ( Ör. Fibi [ Romç 16:2 ] ve Tihikos [ Kol. 4:7-9 ]. Yeni Antlaşma’nın ” ruhsal armağanlar ” sıralamasındaki üç maddeden ikisinde ” Hizmet etmek” ten , yani görevli olmaktan söz edilir. Tanrı tarafından, kilisede gerekli olan işlevleri yürütmek üzere yetenekli kişiler görevlendirilmiştir ( Rom. 12:7 ; 1. Pe. 4:11 ). Üçüncü paragrafta Pavlus, Tanrı’nın her çeşit armağanının kullanılmasının bir hizmet olduğunu söyleyerek, sözcüğü genel anlamıyla kullanır ( 1. Ko. 12:5 ). Bu anlamda Pavlus kendinden sık sık bir hizmetkar ( 1. Ko. 3:5 ; 2. Ko. 6:4 ; Ef. 3:7 ), yaptığı işten de hizmet diye söz eder ( 2. Ko. 4:1 ; 1. Ti. 1:12; 2. Ti. 4:11 ). Bu metinlerin hepsinde ortak olan nokta , hiizmetin karşılık beklemeden sunulan, diğer inanlıların yararına yönelik sıradan bir faaliyet olmasıdır. ( T. E. SCHMIDT )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.