#29071
Anonim
Pasif

1. Korintliler 11:3’le birlikte değerlendirdiğimizde, ” Mesih’in kilisenin başı ” olduğunu kaydeden 23. ayetin, ailenin reisi olarak kocanın da Tanrı’ya hesap vermekle yükümlü olduğunu ima ettiği ortaya çıkar. Bu düşünce, kocanın kendini eşine vermesi (25. ayet ), onu besleyip kayırması ( 29. ayet ) ve nihayet onu kendi gibi sevmesi ( 33. ayet ) gibi köklü buyruklarla birleştiğinde , kocanın ne büyük bir sorumluluğu olduğu anlaşılır. Kocaya, eşine Mesih’in izleyicilerine davranması gibi davranması gerektiği söylenmiştir.. Üstelik bu ayetlerdeki buyruklarda yer alan her şey, bu kitapta daha öncede değindiğimiz gibi , İsa’nın yaptıklarıyla tam bir tutarlılık içindedir. Hiçbir yerde kocaya karısını idare etmesi söylenmemiştir. Aksine, İsa’yı örnek alarak ona hizmet etmelidir. Paragrafın son buyruğu, kadının kocasına saygı göstermesini öğütler. Bu saygı, yetki sınırları içerisinde kalan otoriteye duyulması gereken bir saygıdır. ( Rom. 13:3-4 ) { T. E. S.}

Rabbin sevgiis ve ışığı sizinle olsun.tanri sevgidir