#29024
Anonim
Pasif

Aşağıda değineceğim bir tek istisna haricinde evli kadınlara hitaben kullanılan sözcük itaat değil, ” Boyun eğmek. Bağımlı olmak ” tır. Bu sözcük ” itaat” ten daha geniş ve olumlu bir anlam taşıyor. Şurası özellikle ilginçtir: Efesliler ve Koloseliler’deki ayetlerde ” itaat” sözcüğünün çocuklara ( Ef. 6:1; Kol. 3:20 ) ve kölelere ( Ef. 6:5; Kol.3:22 ) hitap edilirken kullanıldığını görürüz. Oysa, eşlere hitap edildiğinde boyun eğmek fiili kullanılmıştır. Şurası açık ki, terimlere yansıyandan daha eşitlikçi bir evlilik anlayışı söz konusudur.

Efesliler 5-6. bölüm, inanlılara yönelik öğretişlere 5:21’de ,“Mesih’e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun” buyruğuyla başlıyor. Hemen ardından eşlere talimat verilmesi burada evlilikte karşılıklı bağımlılığın emredildiği anlamına gelmiyor. Pavlus’un burada yaptığı daha çok tüm ” aile düzeni” için bir giriş yapmak ya da aile bireylerinin her biri için bilgiler sıralamaktan ibarettir. O nedenle , 21. ayet şöyle açıklanabilir: ” Her birinizin bağımlılık duyması gereken biri mutlaka vardır. ” ( ” İyi Olan Kim ” )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:papatya: