#31147
Anonim
Pasif

YŞT YANILGI İÇİNDEDİR; ÇÜNKÜ KUTSAL KİTAP ONLARA GÖRE KURTULUŞ İÇİN TEK YETERLİ YETKİ DEĞİLDİR.

Y. Şahitleri, kurtuluş için Kutsal Kitap’ın yetkisinin yanında mutlaka başlarında bulunan ” sadık ve basiretli köle ” olarak adlandırılan sınıfın da yetkisini kabul etmeli ve ondan gelen bütün yönlendirme, öğreti ve talimatlara da kusursuz bir şekilde boyun eğmelidirler. Daha önce de vurguladığımız gibi, onlara göre bu sınıf 1918 yılında Tanrı tarafından, Tanrı ve Mesih’in görünür, yersel temsilcisi olarak özel bir şekilde yetkilendirilmiş ve tüm dünyadaki Hristiyan işinin gözeticisi olarak atanmıştır. Şu anda Tanrı ve Mesih, yeryüzünde yalnızca bu teşkilatı kanal olarak kullanmakta, irade ve maksatlarını yalnızca bu teşkilat aracılığıyla insanlığa iletmekteymiş ! Aynı zamanda Y. Şahitleri, Kutsal Ruh’un bu seçilmiş sınıf üzerinde çok özel bir şekilde çalıştığını bildirir; öyle ki, sonuçta ” kölenin isteği ve bildirisi, Tanrı’nın isteği ve bildirisine dönüşür” müş ! Hatta zaman zaman özel kongrelerde melekler bile bu köleye özel mesajlar iletir ve köle de bunları ” Tarassut Kulesi ve diğer yayınlar yoluyla iletirmiş !İşte bu özel yetkilendirilme ve atanmadan dolayı da Y. Şahitleri, Kutsal Kitap’ın en doğru şekilde, yalnızca söz konusu bu ” sadık ve basiretli köle ” aracılığıyla anlaşılıp, yorumlanabileceğini bildirir ! Yine bu nedenledir ki, dünyadaki bütün Y. Şahitleri Kutsal Kitap’ı yalnızca ” Tarassut Kulesi “, ” Uyanın ” ve cemiyetin diğer yayınlarının eşliğinde okumalıdır.Bu yayınlarda iletilen bütün öğreti ve talimatlar hiç itiraz edilmeksizin mutlaka kabul edilmelidir. Bu köleyi ve yayınları eleştirip, itiraz edenler asla kurtulamaz ve cemiyetlerinden de atılırlar! Yalnızca Kutsal Kitap’ın incelenişi ve yetkisinin kabul edilişiyle kimseyi kendi cemiyetlerine çekemeyeceğini iyi bildiklerinden Y. Şahitleri, ziyaretlerinde özellikle kendi yayınlarını öne sürmekte ve özellikle kendi yayınlarının incelenmesi için çaba sarfetmektedirler. Cemiyetin ilk kurucusu C. T. Russell bile yalnızca Kutsal Kitap okumanın insanı karanlığa, fakat kendi kitaplarının okunuşunun da ışığa götüreceğini beyan etmişti. Hatta o, kendi kitaplarını ” bir çeşit düzene sokulmuş Kutsal Kitap ” olarak nitelemişti. ( PAŞAOĞLU )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !hisusa