Re: Yardımlarınıza ihtiyacım var…

#29373
Anonim
Pasif

Türkçe’de “günah çıkarma” olarak geçen şey aslında dünyadaki tüm kiliselerde olan şeydir; itiraf, tövbe ve bağışlama. Matta ve Yuhanna’nın İncil’inde şunlar yazar: “Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız Göksel Baba’nız da sizin suçlarınızı bağışlar” (Matta 6:14, Yuhanna 20:23). Aynı şekilde Korintlilere yazdığı mektupta Aziz Havari Pavlus “Eğer bir şeyi bağışladımsa, bunu sizin için Mesih’in önünde bağışladım” (2 Korintliler 2:10) der. Bir kimse günahından ötürü pişmanlık duyuyorsa (pişmanlık duymadan kimse tövbe edemez) Rabbin önünde, Mesih’in önünde bu günahını itiraf edip tövbe etmelidir. Kilise Önderi hem o kişiye bilgeliğiyle yardımcı olur, yol gösterir hem de çeşitli önerilerde bulunur; kiliseye bağış, fakirlere yardım, vs. gibi…

Ortaçağ’da para karşılığında günahların affedilmesi gibi şeyler yapıldığı söylenir tarihçilerce, doğruysa günaha girmişlerdir, bunu kabul etmek mümkün değildir.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki linkden yararlanabilirsiniz.

http://www.hristiyanturk.com/showthread.php?p=4448