Re: Vatikan: “Diğer kiliseler geçerli değil”

#29710
Anonim
Pasif

Sayın Burç, ifade edeceklerimi lütfen yalnış değerlendirmeyin. Sayın orahanant ifade etmiş: ” Tek otorite Kutsal Kitap ” diye. Burada söz edilen de islam değildir. Biz onu konuşmuyoruz. Kilise önderliği ile papanın temsilciliği söz konusu! Siz de demişsiniz ki; ” Papa’nın Tanrı olduğu anlamına gelmemelidir.” Öyle mi ? Peki, size sorarım: “Katolik kilisesi ve onun inanlıları nasıl oluyor da onun her dediğini Tanrı sözü olarak kabul ediyor?” Tek rehber , Kutsal Kitap değil midir? Siz ne derseniz deyiniz, katolikler papanın ifadeleri dışında davranıyor mu, davranmıyor mu? Bunu sakın hiyerarşiyle açıklamayınız… Kimse Tanrı’nın temsilcisi değildir. Kilise önderi olmak, günahsız olmak ve de Rab’bin temsilcisi olmak demek değildir. Korintliler ve Timoteos mektuplarını iyi inceleyin ve bütüne koyunuz. Sadece mektuplardan ( Babamın dediği gibi teolojiler üretmeyin ) kendi davranışlarınıza göre söylemler üretmeyin. Kutsal Kitap teolojisine uyunuz. Onlar da açıktır. Eğer devamını isterseniz – ki ben yazmaktan sıkılmam – Laf ebeliği ile sözleri çarpıtmayalım. Belki Orhanant gibi kibar olamadım, ama gerçekler bunlar. Tanrı yolunda kimseye taviz vermem!

Rabbimizin sevgisi sizinle olsun.

” İnsanoğlu’na bağlılığınız yüzünden insanlar aizden nefret ettikleri, sizi tolum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size ! ” ( Luka 6: 22 ) tanri sevgidir isamesihyasiyor