Re: Vaftiz Olmak Nedir?

#28498
Anonim
Pasif

Sakrament ( Dini ayin, ruhsal tören, dinsel inanç uygulamaları )

Heildelberg İlmihali:

65. Yalnızca insanla Mesih’e ve O’nun hareketlerine paydaş olduğumuzdan öyleyse bu iman nereden gelir ?

Kutsal Müjdenin vaaz edilmesiyle yüreklerde iman var eden Kutsal Ruh, sakramentler aracılığı ile imanı tasdik eder.

66. Sakramentler nedir ?

Sakramentler görmemiz için kutsal işaret ve mühürlerdir. Bizlerin bunları kullanmasıyla Müjde’nin vaadini daha iyi anlamamızı sağlayan ve bu vaade mührünü koysun diye Tanrı bunları tekil etmiştir ve Tanrı’nın Müjde’sinin vaadi budur: Yalnızca lütuf ile Mesih’in çarmıhta tamamladığı eşsiz kurban sebebiyle günahlarımızın affı ve bize sonsuz yaşam vermesidir.

67. Söz ve Sakramentler imanımızı kurtuluşumuzun tek temeli olarak İsa Mesih’in çarmıh üzerinde kurban oluşuna odaklanma amacında mıdır ?

Doğru !Kurtuluşumuzun tamamının Mesih’in çarmıhtaki tek kurban olmasına dayandığını Müjde’de Kutsal Ruh bize öğretir ve kutsal sakramentler aracılığıyla bizi bundan emin kılar.

68. Yeni Antlaşma’da Mesih’in teşkil etmiş olduğu kaç sakrament vardır ?

İki: Vaftiz ve Rabbin Sofrası. ( İ. KESKİNÖZ )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi: ” Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev çöker. ” ( Luka 11:17 ) hisusa :elsalla: :elsalla: :elsalla: