#28315
Anonim
Pasif

Sayın Melik Eren

Hristiyanlıkta bazı mezhepler, bebek vaftizi yapmakla asli günahların affedildiğine inanırlar. Bununla birlikte vaftiz, imanlının İsa’nın ölümüne, gömülüşüne ve dirilişine iman ettiğine dair yaptığı bir tanıklıktır. Kutsal İncil Kitabı bu konuda şöyle der:

‘Mesih İsa’ya vaftiz edildiğimizde, hepimizin O’nun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Baba’nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme gömüldük’ (Romalılar 6:3-4).

Vaftizde, suya batırılmak, Mesih’le birlikte ölmeyi, sudan çıkmak da Mesih’le dirilişi simgeler. Vaftiz olacak kişi, öncelikle İsa Mesih’e iman etmeli ve O”nu kurtarıcısı olarak yasamına almalıdır.

Kutsal Kitap’a göre, vaftiz sadece bir itaat adımıdır, tövbe edip kurtulduktan sonra Mesih’e iman edildiğine dair yapılan bir iman açıklamasıdır. Vaftiz önemlidir çünkü kişi Mesih’e iman ettiğini, O’na bağlandığını açık bir şekilde ilan etmiş olur ve Mesih’in ölümü, gömülüşü ve dirilişi ile özdeşleşir.

Esenlikte kalın