#30530
Anonim
Pasif

Eski Antlaşma’nın Mührü: Sünnet

a- )
Tanrı ile olan beraberliğin bir işaretiydi.*
b- ) Günahtan arınmayı ve günahın getirdiği kirliliğin kalkmasının bir işaretidir.**
c- ) İmanla gelen aklanmanın işaretidir.***

İbrahim iman etti ve imanının işareti olarak sünnet mührünü aldı. Görülüyor ki, sünnet ve iman arasında bir bağ vardır. Sünnet imanı simgelemekle birlikte, imanın sebebi değildir. Tanrı’nın antlaşmasında bir birlik ve süreklilik olduğu için, Yeni Antlaşma bu noktada bizlere aksini belirten bir öğretişte bulunmadığı için kabul etmek durumundadır.

*Antlaşmanın seninle ve soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza dek sürdüreceğim. Senin ve senden sonra soyunun Tanrısı olacağım. Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim.Onların tanrısı olacağım. Tanrı İbrahim’e,” Sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız. ” dedi. ” Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur:Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Sünnet olmalısınız, sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak.” ( Yar. 17:7-11 )

** Uyan, ey Siyon, uyan kudretini kuşan. Ey Yeruşalim, kutsal kent, güzel giysilerini giy. Çünkü sünnetsizlerle murdarlar kapılarından asla içeri giremeyecek artık. ( İşaya 52:1 ) Ey sizler, Yahuda halkı ve Yeruşalim’de yaşayanlar. Kendinizi RAB’be adayın. Bunu engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın ( Kendinizi de yüreğinizi de RAB için sünnet edin. ) Yoksa yaptığınız kötülüklerden ötürü Öfkem ateş gibi yağacak. Her şeyi yiyip bitirecek ve söndüren olmayacak. ( Yeremya 4:44 )

*** İbrahim daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı.Öyle ki, sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin manevi babası olsun ve böylece onlarda aklanmış sayılsın. ( Rom. 4:11 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? hac5 :elsalla: :elsalla: :elsalla: