#30359
Anonim
Pasif

Eğer Tanrı, Yeni Antlaşma’da, Eski Antlaşma boyunca sergilediği modeli değiştirecek olsaydı; bunu önceden söylerdi. Bu yüzden Eski Antlaşma’daki model Yeni Antlaşma’da da aynıdır. Bu yüzden imanlı ailelerin çocukları Tanrı’nın halkına dahildir. Eski Antlaşma ile büyüyen Yeni Antlaşma yetişkinleri Rab İsa Mesih’e iman ve itaat ettikleri zaman kemdileri ve aileleri Yeni Antlaşma’nın vaftiz işaretini aldılar. Çünkü Yeni Antlaşma, onlara sünnetin yerini vaftizin aldığını öğretmiştir:

Ayrıca mesih’in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde günahlı benliğimizden soyunarak elle yapılmayan sünnetle O’nda sünnet edildiniz. Vftizde O’nunla birlikte gömüldünüz ve O’nu ölümden dirilten Tanrı’nın gücüne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz. Siz suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı o bağışladı. Kurallarıyla bize karşı ve alehimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha mıhlayıp ortadan kaldırdı. ( 2. Kol. 11 – 14 )

Gerek sünnette gerekse vaftizde sergilenen resim, İsa Mesih aracılığıyla günahların kaldırılmasıdır. Sünnet, imanlı ailelerin çocukları içindi. İsa Mesih aracılığıyla sünnetin yerini alan vaftiz de aynı şekilde imanlı ailelerin çocukları içindir.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf; İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Dünyayı kazansan neye yarar ? :elsalla: :elsalla: :elsalla: hac5