#30102
Anonim
Pasif

Her ne kadar Antlaşma çok geniş bir konu ise de Kutsal Kitap’ı özetleyen tek sözcük antlaşmadır. Antlaşma Tanrı’nın günahlı insan için yaptığı işi açıklar. Tanrı’yla aramızdaki bu antlaşma tamamıyla eşit bir antlaşma değildir. Çünkü insiyatifi ele alıp antlaşma şartlarını belirleyen Tanrı’dır. Tanrı imanlıları ve onların çocuklarını antlaşmaya dahil etmeyi uygun görmüştür. ” Seninle yaptığım antlaşma şudur: Bir çok ulusun babası olacaksın. ” diyen Tekvin 17.4 ayetinde açıkca görüldüğü üzere tanrı, İbrahim’i antlaşmasına bir baba olarak katmıştır.

Tekvin 17:11 Sünnet olmalısınız, sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. 12 Evinizde doğmuş ya da soyunuzdan olmayan herhangi bir yabancıdan satın alınmış köleler de içinde olmak üzere sekiz günlük her erkek çocuk sünnet edilecek. Geleck kuşaklarınız boyunca sürecek bu.

Bu ayetler İbrahim’in Tanrı’sına iman eden ailelerin sekiz günlük her bebeğe antlaşmayı simgeleyen sünnet mührü vererek Tanrı’nın topluluğuna dahil etmeleri emredilmektedir. Bir anlamda sünnet; Tanrı’nın kendi halkı ile yaptığı antlaşma ilişkisinin kutlanmasının seremonisidir. Tanrı İbrahim ile yaptığı antlaşmayı iptal etmedi. Antlaşmayı halkın imansızlığı bile bozamadı. İsa Mesih’in gelişi de antlaşmayı iptal etmedi. Antlaşmanın merkezindeki çehre hala aynıdır. Bunlar:

– Tanrı’nın antlaşmasına sadık kalma vaadi.
– Tanrı’nın bizleri iman ve itaate çağırması.
– Tanrı’nın imanlılar ve onların çocuklarına olan ilgisi.
– Tanrı’nın antlaşmasal bir kurban konusundaki ısrarı. ( KESKİNÖZ )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle ! isasiyahbeyaz :elsalla: :elsalla: :elsalla: