#31256
Anonim
Pasif

Değerli Kardeşlerim,

Vaftiz arzusu taşımanızdan son derece mutlu oldum. Rab hepinizi bereketlesin….

Bildiğiniz gibi vaftiz Rabbe olan iman ve adanışımızın resmiyetidir. Mesih’in bizleri günahlarımızdan arıtıp kurtardığına ait toplumsal bir tanıklıktır. Kutsal Kitap’a göre bu sizin eski günah yaşamınızaölüp İsa Mesih ile yepyeni bir yaşama başlanıldığınızın resmî bir şekilde dile getireceğiniz bir törendir. Kişi, Mesih ile özdeşleşip günaha öldüğünü ve Mesih ile yeni bir yaşama dirildiğini vaftiz olduğu kilisenin halkına tanıklıkta bulunur.

İşte bu bağlamda vaftiz olduğunuz kilisenin bir üyesi olacağınızdan bu kilisenin önderi sizin bu kararınızı bilmelidir. Önderinizle neye ve kime vaftiz olduğunuz konusunda görüşmeniz gerekir. Sizi tanımalı, sizin düşüncelerinizi bilmeli ki sizin kiliseye katılımınızı onaylayabilsin.

Rab’nin lütfu ve bereketi üzerinizde olsun!