#28678
Anonim
Pasif

1. Korintliler 2:14 -3:4’de Pavlus bize dört tür insanla ilgili bilgi verir: ” Kutsal Ruh’a sahip olmayanlar / Doğal kişi” ( 2:14 ), ” Mesih’te bebeklik çağında olanlar ” ( 3:1 ), ” ruhsal olanlar” ( 2: 15 ) ve ” dünyasal olanlar ” ( 3:1 ). Hepimiz bu sınıflardan birindeyiz.

Kutsal Ruh’a Sahip Olmayanlar / Doğal Kişi :Biraz önce sözünü ettiğimiz ateist, belli ki bu sınıfa girmaktedir. Kutsal Kitap’ı şaşılacak derecede iyi biliyordu, ama yaşamında Kutsal Kitap’ın hiçbir etkisi yoktu. Pavlus bize bunun nedenini açıklar: ” Doğal haliyle kişi , Tanrı’nın Ruhu’yla ilgili şeyleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir, ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz.” ( 1. Ko. 2:14 ).

Pavlus’un sözlerini, özellikle de ” anlayamaz “ sözünü nasıl yorumladığımıza dikkat etmeliyiz. Bu, hristiyan olmayan birinin Kutsal Kitap’ı okuyup anlamayacağı anlamına mı gelir ? Sanmıyorum. Universe Next Door’un yazarı James Sire, Müjde’yi bildirdiği toplantılardan birinde, kendisini hayrete düşüren bir öğrenciyle tanıştığını söyler. Hristiyan olmayan kişiler, hristiyanlığın bazı kısımlarına itiraz ettiklerinde , bu öğrenci onların sözünü kesip, ” Hayır, anlamıyorsunuz. Hristiyanlar buna inanmazlar “ diyor ve hristiyanların neye inandıklarını en doğru şekilde açıklayarak sözlerine devam ediyordu. ” Teoloji tamamen doğruydu, ancak kendisi bunlara inanmıyordu ” demişti Sire.

Pavlus sadece, bir ingilizce profesörün Shakespeare’ın bir oyununu anlaması gibi mantıksal bir anlamadan söz etmiyordu. Çok daha derin bir şeyden – hem düşüncelerimizi aydınlatan, hem de ruhlarımızı yenileyen bir anlayıştan söz ediyordu. Bu tür bir anlayış için Tanrı’nın Ruhu gereklidir. ( Jack KUHATSCHEK )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.