#28721
Anonim
Pasif

Ruhsal Olanlar : Bazı inanlılar, ruhsal bir hristiyan tanımının sadece Kutsal Ruh’la dolu bir kişiliğe işaret ettiğini iddia ederler. Bu görüşe göre, Mesih’te henüz bebeklik çağında olanlar bile Kutsal Ruh’tan kendilerini doldurmasını isteyerek bir anda ruhsal olabilirler.Ancak bu görüşü savunanlar, hem 1. Ko. 2-3, hem de İbr. 5:11-14’ün , ancak ruhsal olanların Kutsal Kitap ayetlerinin ” katı yiyeceğini” yiyebileceğini, çünkü onların bebeklikten çıkıp olgunlaştığını söylediğine dikkat etmemektedirler. Bebekler ne kadar sağlıklı olurlarsa olsunlar, katı yiyecek yiyemezler. Bunun yerine, Mesih’te bebeklik çağında olanların, sözün ” sütünü” içmeleri gerekmektedir.

Öyleyse ruhsal hristiyanlar iki şekilde tanımlanabilirler: Ruhsal olgunluğa ve Tanrı sözünü anlamak için çok daha büyük bir kapasiteye sahip olmak. Bu iki nitelik birbiriyle yakından bağlantılıdır. Bunun nedeni, ruhsal açıdan olgun olan hristiyanların birçok Kutsal Kitap ayetini bilmeleri değildir. Bu insanlar, Tanrı’nın Ruhu’nun, Tanrı sözünü kullanarak kendilerini bebeklik çağından çıkarıp olgunluğa eriştirmesine izin vermişlerdir.

Daha önce kendilerinden söz etmiş olduğum Jim ve Martha bu sınıfa girerler. Kutsal Kitap ayetlerini sadece bilmekle kalmaz, aynı zamanda bunu yaşarlar. Yıllar boyunca Tanrı’nın Ruhu’nun kendilerini, Kutsal Kitap gerçeklerinin canlı birer örneği olma noktasına getirene dek değiştirip yenilemesine izin vermişlerdir. ( J. KUHATSCHEK )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.