#29385
Anonim
Pasif

Pavlus bizlere, Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden attınız; eksiksiz bilgiye erişmek için Yaratıcısı’na benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giyindiniz.” ( Kol. 3:9-10 ) der. Efesliler 4:24’de yeni yaratılışlarımızın, ” Gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’ya benzer yaratılan ” olduğunu söyler. Rom. 8:29’da şu sözleri okuyoruz: “….Tanrı önceden bildiği kişileri, Oğlu’nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. ” İsa Mesih, ” Görünmez Tanrı’nın görünümü ” olduğu gibi ( Kol. 1:15 ) bizler de bir gün ikincil bir anlamda öyle olacağız ve yeniden Tanrı’nın benzerliğinde yaratılacağız.

Bu zor görünen hedefe nasıl erişebiliriz ? Bunu ilk olarak, Kutsal Kitap’ı geniş bir şekilde araştırarak gerçekleştirebiliriz. Tanrı’nın düşünceleri bizim düşüncelerimiz olmadığı halde, Tanrı Kendi düşünce ve yollarını bizlere Kutsal Kitap’da bildirmiştir. Bu yüzden Kutsal Kitap’ı okurken ayetlerin ayrıntılarının ardında, Tanrı’nın düşüncelerini ve karakterini aramalıyız. Fee ve Stuart’ın söylediği gibi: ” Nihai olarak, Kutsal Kitap’ta yer alan bütün anlatımların kahramanı Tanrı’dır. “

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.rabbe hamdolsun