Re: Üç Tanrı mı ? Tek Tanrı mı ?

#29995
Anonim
Pasif

Tanrı’nın Özü, Sözü ve Etkinliği (Carlos Madrigal)

Tanrı’nın kendi Zatı, yani kişiliğinin özü veya kendi karakteri var. tanrı’nın karakteri, önce kendi düşüncesinde, sonra da sözlerinde yansıyor:
– Sözler düşüncede oluşuyor. Diyebiliriz ki, sözler, düşüncede doğuyor, düşüncenin “sonucu” veya ” oğlu” dur.
– Bu açıdan düşünce de, sözleri meydana getiren ” kaynak ” olarak sözlerin ” babası ” olur.

Düşünce ve sözler yerine ‘baba’ ve ‘oğul ‘sözcükleri geçebilir. ‘Baba’ Tanrı’nın özü, ‘Oğul’ ise, Tanrı’nın özünde oluşan Söz anlamına gelir.
– Buna göre, “Kutsal Ruh” Tanrı’nın etkinliğidir.
Tıpkı bir su pınarında kaynak, su ve akıntı olduğu gibi…

Dolayısıyla Tanrı’nın
1. özündeki düşünceye,
2. bu düşüncenin ifadesine ve
3. bu ikisinin etkinliğine ( icra ) bir mecaz olarak
1. “baba “
2. “Oğul ” ve
3. “Kutsal Ruh ” denebilir.
Tıpkı insan düşünceleri, ifadeleri ve hareketleriyle var olduğu gibi. Düşünceleri içinde gizli kalıyor; kendi bilincinin özüdür. Biz ve düşüncelerimiz aynı şey değil mi ?İnsanın ifadeleri ondan çıkıyor; onları geri alamaz. Kişi ve ifadeleri hem birbirinden ayrılıyor, hem de birbirinden farklı şeyler değildir.