#29738
Anonim
Pasif

En önce… şunu diyeyim: Timur kardeşim, ‘Timur’ isimli birinin Hristiyan’ım diyor olması ne kadar hoş… ‘Timur’ tam bir Orta Asya ismi ve… işte, Hz. İsa Mesih’in nezdinde hiç bir önemi yok… Çünkü O’nun tek önemsediği ‘ses’inin biri tarafından duyuluyor olup olmadığı… O’nun anlayışında ‘Richard’ ile ‘Stelyo’, ‘Ivan’ ile ‘Salih’, ‘Avram’ ile ‘Timur’ hep kardeşler ve her biri Kendisi’ne kendi dilinde hitap etmesine rağmen aralarında dünyevi resmiliklere dayalı olmayan, sınırların hükmünün olmadığı, mesafelerin hiç bir sorun yaratmadığı bir ‘ulus’un mensuplarını oluştururlar.

‘Yeni İsrail’dir bu ulus… yani Kilise… Mesih’in cemaati… Bu cemaatin tüm fertleri bir çardağın uzantıları gibilerdir, her biri ayrıdır, birbirlerinden mahal olarak çok uzakta bile olabilirler ama… kökleri ortaktır ve yaşamları İllahi varlığın toprağından kaynaklanır, ordan beslenir, tek olan bir vücuttan dallanır budaklanırlar, üzüm verirler…

Ve bu üzümün ‘ruhu’, şarabı, sarhoş edicidir… Ruh’ul Kudüs’ün İllahi sarhoşluğunu doğurur insanda… Derin mi derin bir ayıklık sarhoşluğudur bu… Dünyeviliğin kahredici, manen mahvedici ayyaşlığından sıyrılmışlığın sarhoşluğu… İnsan bu sarhoşluk sayesinde imkansız olanı yaşamaya başlar, düşmanını anlamaya, sevmeye, kendisine iyilikle karşılık vermeye kadar varır. Bu sarhoşluktan ibarettir Hristiyanlık. Bu sarhoşluk Ebediyet sarhoşluğudur, nitekim, ölümü de yıkar, ötesine geçer.

Kemal abinin dediklerine gelince… çok ama çok önemli bir noktaya parmak değdiriyor… Bu İslam’a hakaret meselesi kendi içinde kocaman bir çelişki apaçık… Müslüman değilim diyen ‘ben bu hayat görüşüne inanmıyorum, sorunlu buluyorum, ondan katılmıyor bir başka hayat yaklaşımını benimsiyorum’ demiş olur elbet. Bu durumda ama, gayet bariz ve sade bir mantık denkleminin sonucu olarak her ‘Müslüman olmamayı seçiyorum’ diyenin ‘Kitab’ba, Peygamber’e’ küfretmiş sayılıyor olması gerekir, İslami görüşçe. Eh, o halde de… İslamiyet’in hoş görülü bir hayat yaklaşımı olarak görülmesinin imkanı kalmaz.

Bizler burada ne Kuran yakma, ne Peygamber’le alay eden karikatürler yayınlamaktan bahsediyoruz… Bu gibi tavırlar gerçekten saçma. Bir hayat görüşüne katılmıyorsan alay etmen gerekiyor anlamına gelmez kesinlikle. Alay şeytandandır, her halükarde… Ama bu başka, bizim şu an dediğimiz bambaşka… Eğer her ‘ben İslamı kabul etmek istemiyorum’ diyen küfür etmiş sayılıyorsa İslamiyet’in anlayışında… o zaman gerçekten, tüm insanlık olarak, insanın en temel hakkı olan, insanı insan yapan vicdan serbestiyle ilgili çok büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız demektir, İslamiyet’in sadece bu dünyadaki varoluşu ile bile…

Bu konu aslında tüm ciddi, iyi niyetli Müslüman insan kardeşlerimizin akıl yargısının önüne serilmesi gereken bir konu… insan olmanın özelliğiyle doğrudan alakalı bir ölüm kalım sorunlanışı olarak üzerinde durulması icab eden bir mevzu.

Nüfusu Müslüman çoğunluklu ülkelerde Müslüman olmayanların çektikleri inanılmaz şeyler hakikatten… Bu insanların her günleri Kemal abinin bu kadar netlikle değindiği çelişkinin doğurduğu baskı ve tehditle geçer durumda.

Şahsen tanımış olduğum Türkiye’deki Müslüman entellektüllere bu soruyu her yönelttiğimde cevapsız kalmışımdır. Birileri iyi bir niyetle, saldırganlık ve nefis yarıştırma niyeti olmadan bu konuyu irdelemeyi isteseler çok aydınlatıcı bir diyalog olur herhalde… olması tamamen elzem olan bir diyalog hem…

Herkese esenlikler, iyilikler, bereketler…