#29430
Anonim
Pasif

Bir kilise yalnış öğretilerden nasıl korunabilir ?

1. Tim. 4:1-2’yi okuyalım. Buradaki ifadelere göre şöyle bir sıralama yapabiliriz.

1. Vaazın korunması: Vaaz kilisenin beslenme kaynağıdır. Bu nedenle sağlam öğretiş vaazın esas amacı olmalıdır.

2.Vaazın biçimi : Kutsal Yazılar’dan olmalı, yazılar okunmalı ve tam olarak açıklanmalıdır. Derin yorumla vaaz vaizin metni okuması, açıklaması ve bu metnin hayata uygulanış yolunu göstermesi şeklindedir.

3. Vaaz için hazırlık: Kilisenin özellikle vaaz eden önderleri Tanrı kelamı üzerinde çalışmalı, düşünmeli, yani tefekkür etmeli ( derin düşünmeli ) ve sonra da tam doğru bir doktrin, sağlam öğretiş üzerinde bunu inşa etmelidir.

4. Vaazın önceliği : Öncelikle vaaz eden önder bu vaazı kendine yani düşünce ve yaşamına vaaz etmelidir.

Mesih’in kilisesinin sağlam öğretişle kendisini koruması önderlerinin sağlam öğretişe tamamen sarılmış olması ile bağlantılıdır. Bütün kilise önderleri bundan sorumludur. Ne yazık ki kiliselerde pastörlerden bir çok beklentiler vardır, ama “sağlam öğretiş ” beklentisi bu sıralamada sonlara doğrudur ya da hemen hemen hiç önemli değildir. ( All Saints Moda )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.rabbe hamdolsun