#29319
Anonim
Pasif

A. Temel oluşum prensibi

Kilisenin temel oluşum prensibi ” sağlam doktrindir. ” Burada önderlerin görüşleri, planları, projeleri, kilise fonları oluşturup kilisenin belli projeleri götürmeleri hiç önemli değildir. Hele hele insanları kaybetmemek için belli programlar, geziler, kamplar yapması hiç önemli değildir.

1. Titus 2:1’i okuyalım. Titus’un kilise oluşumu için bir bölgeye gidip orada sağlam öğretişde bir Tanrı kilisesinin oluşumuna önayak olduğunu görüyoruz.

2. 1. Timoteos 1:3,6-7, 10’u okuyalım. Burada da uyarının yine sağlam öğretişten ayrılmaması üzerine olduğunu görüyoruz. Eğer bu olmazsa insanların yeni görüşleri ve herşeyden kötüsü kendi görüşleri ile ortaya çıkacağı görüşü ortaya konulmaktadır ve insanlar her yeni bir fikirle oradan oraya doğru savrulup duracaklardır.

” Sağlam öğretiş ” sözü eski Grek diline göre tam anlamı ile ” sağlıklı öğretiş ” anlamına gelmektedir. Kısacası Mesih’in bedeninin oluşumu için Tanrı kelamının tam , doğru, dürüst ve sağlıklı olarak öğretilmesi esas olandır. ( All Saints Moda )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.hisusa