#29276
Anonim
Pasif

Yüzyıllar içinde kilise oldukça değişim göstermişti. Oldukça karmaşık bir düzen içinde bir organizasyon olarak gelişti. Bugün birçok komiteleri, mezhepleri, konsilleri, heyetleri, programları olan etkin bir kurum olarak karşımıza dikilmektedir. Bu haliyle kilise bir bedenden ziyade bir iş , bir aileden ziyade bir fabrika, bir topluluktan ziyade bir fabrika, bir topluluktan ziyade bir ortaklık halini almıştır.

Aynı zamanda insanları Pazar günü kendi sıralarında toplayabilmek için doğa üstü amaçlara, başarıya ve hatta bazı ödüller vermeye kenetlenmiş bir kurumdur. Kendi varlığı için cemaatine doğrudan doğruları söylemek yerine insanlarına nabzına göre şerbet vermek durumunda kalmıştır. Çünkü geliri cemaatine bağlıdır.

II. Kilisenin Hizmeti

Bu noktada üç Yeni Antlaşma bölümü okumamız gerekmektedir. Bunlar 1. ve 2. Timoteos ve Titus bölümleridir. Kilisenin nasıl bir organize yapı içinde olması gerektiği konusunda bilgi veren İncil bölümü bunlardır. Timeteos ve Titus müjdeciydiler. İlk kilisede bir müjdeci aynı zamanda kilise oluşumunu da gerçekleştiren bir kişiydi. Elinden geldiğince yeni oluşan kilisede kalır, vaaz eder, öğretir, sonra o kilisede olgun gördüğü kişileri önderliğe seçer ve yine aynı hizmetini sunabileceği başka bir diyara doğru yönelirdi. Her ikisine hitaben yazılmış mektuplarda kilisenin özellikle temel olarak davranış prensiplerini görüyoruz ( 1. Timoteos 3: 14-15 ) { All Saints Moda }

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:kiliseye: