#29177
Anonim
Pasif

D. Önderliği

1. Ruhani kadrosu

Yeni oluşan imanlı toplulukları yönetebilecek ihtiyarlar ve diyakonlar ortaya çıkana kadar on iki elçi ilk kiliseye önderlik yapıyordu. En az yedi yıl kadar Yeruşalim kilisesindeydiler ve yemek dağıtımı dahil birçok hizmeti yerine getirdiler. Daha sonra yemek dağıtımı için yedi kişi seçmişlerdi ( Elç. 6:1-6 ) . Bu adamların da bazıları ruhsal önderliğe ve olgunluğa ulaşarak müjdeci ve öğreten ihtiyar oldular ( 7-8 )

2. Ruhun yönlendirişi

Birkaç yıl sonra elçiler bazı önderleri yeni hizmetlerin ve kiliselerin olşumu için göndermeye hazırdılar. Ama bunun için yedi yıl Yeruşalim kilisesini beslemek için uğraşmışlardı. İşte hristiyanlık böylesine küçük bir ortamda başlamıştı. Elçiler müjdenin bir an önce dünyaya yayılması konusunda oldukça heyecan duyuyor olmalıydılar. Buna rağmen yine de Kutsal Ruh’un hikmetini beklediler.

Elçi Pavlus, Silas, Barnabas ve diğerleri birbirlerinden bağımsız oldukça farklı yerlerde farklı kiliselerin kurulmasına neden oldular. Her bir kilise Ruh tarafından yönlendirildiği için farklı yerlerde ve birbirlerinden bağımsız da olsalar aslında Ruh’ta birdiler. İlk kilisenin ortak bağları vardı. Romalılar 16:16’ya bakarsak ” İsa’nın kiliselerinden size selam ” şeklinde bir ifadye rastlamak mümkündür. Bu kiliseler yahudilerin, Yahudi olmayanlardan, zenginlerden, fakirlerden, eğitimli eğitimsiz bir çok imanlıdan oluşuyordu. Yalnız Kutsal Ruh onları bir bütün olarak bir araya getiriyordu ve başka hiç bir örgütlenme ve organisazyonları yoktu. ( All Saints Moda )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:kiliseye: