#31691
Anonim
Pasif

Hez.36: 22 “Bu nedenle İsrail halkına de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ey İsrail halkı, sizin hatırınız için değil, gittiğiniz uluslar arasında kirlettiğiniz kutsal adımın hatırı için bunları yapacağım.
Bizler günahlı yaradılışımızla aslında hiçbir şeye layık değilken,
Rab kendi kutsallığını bizlerde görmek için,
Kendi adına yücelik getirmek için,
Bizleri çağırmaktadır.
O’ndaki kutsallığın, yaşamlarımızdada görünmesi için,
O sese kulak verebilmeliyiz.
Rab’bi izleyebilmeliyiz.
Hez.36: 23 Uluslar arasında kirlenen, onlar arasında kirlettiğiniz büyük adımın kutsallığını göstereceğim. Onların gözü önünde kutsallığımı sizin aracılığınızla kanıtladığımda, uluslar benim RAB olduğumu anlayacaklar. Egemen RAB böyle diyor.
O’nu izleyebilmek, O’nun ışığını yansıtmak demektir.
O’na benzemek demektir.
Bizlerin bir çaba sarfetmemiz gerekmemektedir.
Düşüncemizin yenilenmesiyle, yeni bir yaşama kavuşacağızdır.
Hez.36: 32 Bunu sizin hatırınız için yapmadığımı iyi bilin. Egemen RAB böyle diyor. Davranışlarınızdan utanın, yüzünüz kızarsın, ey İsrail halkı!
Bilmeliyiz ki!
Rab’bin bizler için yapmış olduğu planları vardır.
Bu planları bizlerin yaşamlarında uygulamak istemektedir.
Bunu bizim için değil,
Kendisi için yapmakta olduğunu söylemektedir.
Bizim O’nunla bir olmamızı ve yaşamlarımızda O’nun söz sahibi olmamızı istemektedir.
Kendi doğruluğunu bizlerin yaşamlarındada görmek istemektedir.
Yüceliğini bizim vesilemizle dünyaya göstermek istemektedir.
Nedir bizden istediği peki;
Yenilenmek.
Yeni bir yaşama sahip olmak.
Günahlarımızdan arınmak.
Tövbe ile O’nunla sevgi dolu bir birliktelik kurmak.
Tövbe ettim ve günahlarımdan kurtuldum demek doğru değildir.
Rom.3: 24 İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.
Kurtulabilmemiz ve aklanmamız için Tanrı’nın lütfuna ihtiyacımız vardır.
Tanrı biz günahkarları, Rab İsa Mesih’e iman ettiğimizde, dogru ilan eder.
Bu doğruluk bizim yaşamlarımızda O’na itaat etmekle gösterilir.
Tanrı doğruluğunu, yaptığı işlerde ve söylediği sözlerde yaşamlarımıza kazır, kendisini gösterir.
Tanrı insanı aklamakla, insanın doğru olmadığı halde, doğru olduklarını söyler.
Günahın var olduğu yere, günahı.
Doğruluğun olmadığı yere doğruluğu yüklemez.
Aklanmak, bizim sanki hiç günah işlememiş gibi kabul etmektir.
Aklanmakla sadece günahtan özgür kılınmak değildir,
Aynı zamanda Tanrı’nın doğruluğunuda giyinmektir.
O doğrulukla cennete yaraşır hale gelebilmektir.
Aklanma bir armağandır. Karşılıksızdır.
Ef.1: 7-8 Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.
Kurtulduk ve bağışlandık.. halleluyaa
Rab İsa kurtarıcıdır. O’nunla kurtuluşu sahiplendik. Evet kurtulduk.
O’nun kanı bu kurtuluşumuzun ücreti oldu.
Suçlarımız bağışlandı.
Kurtuluşumuzun bir meyvesidir suçlarımızdan bağışlanmak.
Çarmıh’ta bu kazanca sahip olduk.
Tanrı üzerimize lütfununun zenginliğini sürekli dökmektedir.
Lütfu sonsuzdur, bağışlanmamızda sonsuz olacaktır.
O bizi lütufla seçti. Kurtardı ve bağışladı.
Yaşamımızdaki planlarını bizlerle paylaştı.
Bilgeliğini sundu bizlere,
O’nu anlayabilmemizi ve planlarını kavrayabilmemizi sağladı.
Bizi sırdaşı olarak gördü ve ruhunu döktü yüreklerimize.
Elç.17: 30-31 Tanrı, geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi; ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor.
Çünkü dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi’yi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir.”

Geçmişimizin ne kadar karanlık olduğunu Tanrı bilmektedir.
Günahlı bir yaradılışa sahibiz.
O’nsuz bir geçmişimiz bulunmaktadır. Bilgisizizdir.
Ama şimdi ise, Tanrı2nın diri ve yaşayan sözleri aracılığıyla doğrulara erişebilmekteyiz.
Her yerde ve her zaman tövbe edebilmeli ve düşüncelerimizin yenilenmesiyle değişme sürecine girebilmeliyiz.
Bu çağrıya uygun bir yaşama bizler davetliyiz.
Karşımızda tek bir gerçek vardır. İsa Mesih.
Biz günahkarlar için Çarmıh2ta bedenini feda etmiş, kanını akıtmış ve ölmüştür.
Ölümü yenmiş ve ölümden dirilmiştir.
Sonsuz yaşamına bizleride çağırmaktadır.
Yargı gününü belirlemiş ve geleceği günün yakın olduğunu açıklamıştır.
Luk.13: 3,5 Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksınız.”
Hiç kimse tövbe etmeden bağışlanmayı bekleyemez.
Sonsuz yaşamı elde edemez.

Sevgiyleeeee