Re: Şimdi İman Nedir ?

#30825
Anonim
Pasif

Kurtaran İman:
Kutsal Kitabın önemle üzerinde durduğu iman, dindar bir cehalete değil; Kutsal Sözlere dayanan bilgi olduğu “gerçek iman”dır. Bu nedenle Kutsal Kitap, iman konusunda bir kalkan görevi yapmaktadır. Buradaki bilgi bizlerin yüreklerine, düşüncelerimize ve duygularımıza Kutsal Ruh aracılığı ile mühürlenmiştir.
İmanın gerçek olabilmesi için ölçüt; imanın hedefinde ve merkezinde Mesih’in olduğudur.
Calvin, iman konusunda şunları der: “İman, bizlere karşılıksız olarak Mesih’te verilmiş olan vaadin gerçekliğinde temellenen Tanrı’nın bizlere karşı göstermiş olduğu merhametine ilişkin sağlam ve kesin olan bilgidir”.
Örneklerle açıklık getirmek istiyorum:
Kişi Tanrı’nın doğasını iyi bilmiyorsa, Mesih’i nasıl doğru bir şekilde yüceltebilir? O’na nasıl “Kurtarıcım” ve “Rab’bim” diyebilir. Mesih’i sadece bir peygamber olarak yüceltmek yeterli midir? Oysa Mesih bir Tanrı gibi yüceltilmesinden hoşlanır. Mesih’in lütfunu bilmeyen kişi O’na nasıl sükredebilir ki?
Baba Tanrı’nın merhametini ve bağışlayıcılığını bilmeyen kişi nasıl sağlam bir iman geliştirebilir ki? Bağışlandığının, günahlarının bedelinin iki kat fazlasının ödendiğinin farkında olmadan nasıl Tanrı’nın kutsal merhametini gerçek bir şekilde övebilir?
Kutsal Ruh’u sadece bir güç olarak iman eden biri nasıl O’nu yüceltebilir ki? Üçlü birlikteki Tanrı olduğunu ve O’nun işlerini bilmeyen biri hakettiği biçimde yüceltemez, övemez.

Bilginin ve hikmetin kaynağı Kutsal Rab’bimize övgüler olsun!