Re: Şehitlikteki Haç İşaretine Tepki

#29034
Armagan
Anahtar yönetici

Peki, Eshab-ı Kehf denen şeyin Hristiyan Çıkışlı Olduğundan haberiniz var mı?

grotto_of-seven_sleepers_photo.gif
Efesteki Yedi Uyuyanlar Magarasi

Hristiyanlığın ikinci yüzyılında Anadolu’da, dönemin putperest hükümdarları tarafından hristiyanların diri diri ateşe atıldıgı günlerde, Efes civarında bir mağarada uyuyakalan ve uyandıklarında aradan 200 yıl geçmiş olduğunu farkeden yedi hristiyanın hikayesi anlatılır. Buna ‘Yedi Uyuyanlar’ denir. Olay İncil kayıtlarında gecmez. Ama Kur’an’da ‘Eshab-ı Kehf’ suresinde Allahın bir vahyiymiş gibi anlatılır. Oysa olay Hristiyanlık tarihinin çok tanınmış bir olayıdır.

Şimdi, hristiyanlık tarihinde çok iyi bilenen bir olay Kuran’da gecerken ve bu olayın adının Tarsus’taki bir şehitliğe verilmesinde bir sakınca bulunmazken, mezarlıktaki girişin haça benzemesi gibi önemsiz şeyler birilerini neden rahatsız ediyor??? :aklikarisik:


Evangelist