#30145
Anonim
Pasif

Sayın titus, yazılımlarınızı burada görmekten çok mutluyum. Rab’bin esenliği ve bereketi sizinle olsun. Her daim anlamlı ve bereketli yazılarınızın devamını dilerim Rab’den.

Şimdi gelelim konumuza: Hristiyanlıkta da olduğu gibi İslamiyette de kabul gören bir gerçek var. Her ne kadar bazıları, ” hayır ” dese de. Farkında değiller. Bu kabul gören şey, Tanrı’nın 3 ezeli özelliğidir. Buna “hayır” diyorlarsa, bunu ispatlamak zorundadırlar. Öyley di, böyley di… demenin bir anlamı yok. İnanlılar, üç benliği olan tek Tanrı’ya inanmaktadır. Bunun anlaşılmayacak yanı, insansal düşünme ve kültürel etkilerdir. Gelelim Tanrı’nın 3 ezeli özelliğine ( vasfına ) :

– O’nun her şeyin üstünde ( aşkın, ” müteal ” ) varlığı;
– Öz bilinci ( Kelam, İlmi ) ve
– Evrende etkinliği ( içkin, ” mündemiç ” )

Bunlar, Tanrı’nın öz, söz ve ruh ya da ” BABA “, “OĞUL ” ve ” KUTSAL RUH ” oluşundan başka bir şey değildir.

Üçlübirlik Kendini Baba, Oğul ve Kutsal ruh isimleriyle açıklayan Tanrı’nın özüdür.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Dünyayı kazansan neye yarar ? jesus… tanri sevgidir