#30246
Anonim
Pasif

@abdulKadir 8680 wrote:

Sevgili Heartgate,

Görüyorum ki çok çabuk yargılıyorsun, diğer bazı hristiyan arkadaşlar gibi:)
”Yargılamayın, yargılanırsınız.”
Hristiyanların tevrata uymamalarından kastım, ondaki kuralların yeni ahit gereğince değiştirilmiş olmasıdır. Tevratı harfiyyen uyguladığınızı iddia edemezsiniz heralde. Eğer öyleyse, yahudi şeriati sizi de bağlayıcı olurdu değil mi?
İsa’nın ”ben ortadan kaldırmaya değil tamamlamaya geldim” şeklindeki sözünde ”tamamlamak” kelimesi bazı incillerde ”yerine getirmek” ”gerçekleştirmek” olarak geçmektedir. İkisi çok farklıdır.

Size garip gelecek ama kutsal kitaplar konusunda ben de sizin gibi düşünüyorum. Ama incillerin kutsal kitaba dahil olup olmadığı konusunda farklı düşünüyor olabiliriz. Çünkü biliyorusunuz bizzat İsa’nın kendisi ”Tanrı Sözü”ydü ve hayatı kendisinden en az 50 yıl sonra kaleme alınıp bugünkü inciller ve mektuplar oluştu.

Kutsal kitaplar insanların yaptığı yorumlarla değiştirilir veya bozulur. Bütün kutsal kitapların karşı karşıya olduğu tehlike budur. Bozuk yorumlardan birine saplanıp kalmamak için dediğiniz gibi sakin kafayla dua etmek gerekiyor. Rabbim bu konudaki dualarımızı kabul etsin.

Sen yanlış anlamışsın ben sizi yargılamadım ancak sadece Hristiyanlık konusunda bilgisiz olduğunu yazdıklarını göz önünde tutarak ifade ettim. Biz Hristiyanların Tevrattaki kurallara uymak gibi bir derdi yok zaten böyle bir amacımız da yok. İncil’de der ki: Sizleri tevrattaki kurallar kurtuluşa götüremez ancak İsa Mesih yoluyla imanla kurtulursunuz. Bizler hamdolsun Tanrı’nın başhettiği ölçüde Kutsa Ruhla hareket etmekteyiz. Doğru söylemişsin İsa gerçekleştirmeye geldi, insan için hazırladığı kurtuluş planını gerçekleştirmeye. Tanrı bize lütüuf etti niçin bunu anlamak istemiyorsunuz, Tanrı bizleri çok seviyor kurallarla yasayla kurtarmak istemiyor. Bizleri yaratan yüce Tanrı’nın böyle istmeye hakkı yok mu? Evet İsa Tanrı sözüydü, Tanrı söz olup aramızda yaşadı, daha sonra da Kutsal Ruhu ile seçtiği elçileri yönlendirerek İncili kaleme aldırdı ki Müjde tüm uluslara ırk farkı gözetmeksizin yayılsın ve herkes Tanrı’nı kurtuluşuna erişsin. Daha başka şüpheleriniz varsa bilgim ölçüsünde yanıtlamaya çalışırım. Tanrı’ya dua edin mutlaka sesinizi duyacaktır.