#31472
Anonim
Pasif

PEYGAMBERLİK: Eski Antlaşma’nın peygamberleri, sürekli olarak Elohim yerine, YHVH ( RAB ) ismini kullanmıştır. Bu konuda bir istisna olan Yunus, birkaç kez İsrail’in Tanrısı için Elohim ismini kullanmıştır. Yunus’un metinleri yazımsal olarak peygamberlikten çok düzyazı sınıfına dahil edilmektedir. Bir başka istisna ise peygamber Yeşaya’dır. Kendisi Yahve yerine, Elohim de kullanılmamış ve sadece tanrı’yı simgeleyen ” El ” sözcüğünü kullanmıştır. ( Cassuto, DH, 20 )

HUKUK : Tanrı’nın Pentatuk ve Hezekiel’de yer alan bütün hukuki metinlerde kullanılan tek isim Yahve ( RAB ) olmuştur. ( Cassuto, DH, 20 )

ŞİİR : Şiir diye adlandırılan yazın türünde genelde YHVH ( RAB ) isminin kullanılmış olduğu görülür. Ancak bilgelik türüne giren ya da etkisinde kalan şiirler, bu konuda istisnadır. Pentatuk’un 2. ve 3. kitaplarında ( Çık. Lev. ) ” El ” ya da ” Elohim ” isimlerinin kullanımının tercih edildiği görülmüştür. ( Cassuto, Dh, 20 )

BİLGELİK : Bilgelik edebiyatı daha evrensellik taşır.Benzer metinlere antik Yakın Doğu’da sıkça rastlanır.İsrail’in komşularının yakın edebi yapıtlarının incelenmesi , bu konuya büyük yarar sağlamıştır.

” Ancak eserlerin incelenmesiyle şaşırtıcı bir olguyla karşılaşılmıştır. Antik Yakın Doğu’nun bilgelik kitaplarında, kaynaklandıkları halka ya da yazıldıkları dile bakmaksızın , Tanrı için kendi kültürlerine ait özel isimler kullanmak yerine belirtici bir ünvan kullanılması yeğlenmiştir. ( Cassuto, DH, 21 )

DÜZ ANLATIM : Pentatuk, ilk dönem peygamberleri, Eyüp, Yunus vb. boyunca yer almış olan düz anlatımlarda Yahve ve Elohim isimleri sıkça kullanılmıştır. ( Cassuto, DH, 21 )
_______________

Rab’bin sevgisi ve ışığı sizinle olsun. a-rabbe hamdolsun