#30600
Anonim
Pasif

Ulusların Kralı
“… Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, senin işlerin büyük ve şaşılacak işlerdir. Ey ulusların kralı, senin yolların doğru ve adildir… ” ( Vahiy 15:3, 4 )

Önder
” Bakın, onu haklara tanık, önder ve komutan yaptım. ” ( Yeşaya 55:4 )

Yahuda Oymağından Gelen Aslan
Bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana, ” Ağlama! ” dedi. ” İşte, Yahuda oymağından gelen Aslan, Davut’un Kökü galip geldi. Tomarı ve yedi mühürü O açacak.” ( Vahiy 5:5 )

Rablerin Rabbi
… Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi… ( 1. Ti. 6:15 )

RAB Doğruluğumuzdur
O’nun döneminde Yahuda kurtulacak, İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O, ” RAB doğruluğumuzdur ” adıyla anılacak. ( Yeremya 23:6 )

Güçlü Tanrı
… bize bir doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. ( Yeşaya 9:6 )

Kaya
Hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi. Hepsi aynı ruhsal içeceği içti. artlarından gelen, ruhsal kayadan içtiler, o kaya Mesih’ti. ( 1. Ko. 10:3, 4 )

Tanrı Yaratılışın Öz Kaynağı
Laodikya’daki topluluğun meleğine yaz. Amin, sadık ve gerçek tanık, Tanrı yaratılışının öz kaynağı şöyle diyor… ( Vahiy 3:14 )

Dünya Krallarına Egemen Olan
… Var olan, var olmuş ve gelecek olandan, O’nun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun… ( Vahiy 1:4-6 )

Söz, Mesih’ti; O, Hak’tı.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun