#30406
Anonim
Pasif

Tanrı’nın Farklı İsimlerinin Belirgin Kullanımları

Tanrı’nın bütün isimlerinin özel bir anlamı vardır ve eşanlamlı değildirler. Pentatuk’un yazarı,metnin bağlamına göre Yahve (RAB ), Elohim ( Tanrı ) ya da Yahve-Elohim isimlerinden birisini kullanmıştır. Bundan anlaşılacağı gibi, yazar Tanrı’nın isimlerini rasgele seçmemiştir.Her ismin kullanımının arkasında yatan ayrı bir amaç vardır.

12. yy.da R. Jehuda Halevi, Cosri adlı bir kitap yazmıştır.Bu kitapta Tanrı’nın isimlerinin etimolojisi ( kökenbilimi ) açıklanmıştır.Onun vardığı sonuçlar, Berlin Üniversitesi Tanrıbilim Profesörü E. W. Hengstenberg tarafından 19. yüzyılın ortalarında açıklanmıştır:

Tanrı’nın en sık kullanılan genel ismi ( Elohim ) ‘dir. Bu isim Tanrı’yı sadece O’nun güç ve kudretine bağlı olarak betimler; insanlıkla kurduğu ilişkilerde açıklamış olduğu kişiliği ya da değerlerini ya da bereketleri ve buyruklarını ima etmez.Bir metinde, Tanrı kendisini tanıtıyorsa ve gerçekten de Tanrı ile konuşuluyorsa, ” Elohim ” e , ” Yahve ” yani Tanrı’nın vahyini ve O’nun antlaşmasını alan insanlara özgü bir isim eklenir… ” Yahve ” tanrısal özün oluşumunu bilmeyenler ( tanımayanlar ) için anlaşılmaz bir isimdir. Oysa ” Elohim “, böyle bir tanışıklığı zorunlu kılmaz, yani Tanrı’yı tüm insanların anlayabileceği evrensel unsurlarıyla yansıtır… ” Yahve ” ismi, Tanrı’nın özel ismidir, bu nedenle tanrısal özü en küçük ögesine dek simgeler. Sadece tanrı izin verdiği, yüreğinin gizemlerini açıkladığı ve yaratılışın bunları algılamasına izin verdiği zamanlarda anlaşılabilir. Böylece kudretli ve sınırsız bir varlık olduğunun bilinmesi ve onaylanmasının yanı sıra, bu isimle kendini en yakın ve özel bir biçimde ifade etmektedir. ( Hengstenberg, DGP, 216, 217 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan ne yararı olur ? isasiyahbeyaz :papatya: :papatya: :papatya: