Re: Tanrı’nın İsimleri

#30138
Anonim
Pasif

Her Şeye Gücü Yeten RAB Tanrı
Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü yeten Rab Tanrı, ” Alfa ve Omega Ben’im ” diyor. ( Vahiy 1:8 )

RAB’bin Gücü
Uyan, ey RAB’bin gücü, uyan, kudreti kuşan ! Eski günlerde, önceki kuşaklar döneminde olduğu gibi uyan ! Rahav’ı parçalayan, deniz canavarının bedenini deşen sen değil miydin ? ( Yeşaya 51:9 )

Kurtarıcı
Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: ” Kurtarıcı Siyon’dan gelecek ve Yakup’un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracaktır. ( Romalılar 11:26 )

Tüm Çağların Kralı
Onur ve yücelik sonsuzlara dek tüm çağların Kralı olan ölümsüz, görünmez tek Tanrı’nın olsun ! Amin. ( 1. Timoteos 1:17 )

Canlarımızın Çobanı ve Gözetmeni
Yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz, şimdiyse canlarınızın Çobanı’na ve Gözetmeni’ne geri döndünüz. ( 1. Petrus 2:25 )

Kilisenin Başı
Her şeyi O’nun ayakları altına sererek O’na bağımlı kıldı. O’nu, bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi. ( Efesliler 1:22 )

Düşmanlarımızdan Kurtaran
Eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, kulu Davut’un soyundn bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı; düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı. ( Luka 1:69 )

Kral
Ey Siyon kızı sevinçle çoş ! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın ! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor ! ( Zekeriya 9:9 )

Kralların Kralı
… Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi… ( 1. Timoteos 6:15 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Dünyayı kazansan yararı ne olur ? hac5 :elsalla: :elsalla: :elsalla: