#30124
Anonim
Pasif

Yaratılış kitabının ilk 34 ayetinde ” Elohim ” ( tanrı ) ismi, tam 33 kere yer almaktadır. Ardıl 45 ayette Egemen RAB ” Yahve ( YHVH ) Elhim ” ismi 20 kez yer alır. ” Yahve ” ( RAB ) ismi ise daha sonraki 25 ayette 10 kez yer alır. Tanrı’nın isimlerinde kullanımında belirginleşen bu düzenin rastlantı olmadığı kesindir ( Allis, FBM, 23 )

Belgesel Varsayım

Eleştirmenler tanrı’nın çeşitli sıfatlarının ayrı ayrı kullanımının, birden fazla yazarın varlığını işaret ettiğini savunurlar.[ Yahve ( Türkçe söylenişi ), Jehovah ( İngilizce söylenişi), Yahve ( İbranice söylenişi ) ve ( Elohim ). Astruc’un, Pentatuk’un birden fazla kaynağın birbiriyle harmanlanıp derlenmiş olduğuna dair kanısının altında yatan temel neden budur. The Encylopedia of Religion and Ethics’te ( Din ve Ahlak Ansiklopedisi ) Astruc’un Conjectures ( Varsayımlar ) adlı kitabından yapılana alıntı şöyledir:

Yaratılış Kitap’ının İbranice metinlerinde, Tanrı için iki değişik isim kullanılmıştır. Bu isimlerden birincisi Elohim’dir. Bu sözcüğün İbranice’de değişik anlamları olsa da, temelde ” Yüce Varlık ” için kullanılır. Diğer isim ise Yahve’dir,Tanrı’nın özünü ifade eden, O’nun yüce ismidir.Bu iki ismin eşanlamlı olduğu ve metne renk katmak amacıyla gelişigüzel kullanıldığı gibi büyük bir hataya düşülmemesi gerekir. İsimler birbiriyle asla karıştırılmamıştır. Bazı bölümlerin tümünde ya da büyük bir kısmında Tanrı için sadece Elohim kullanılmıştır. Diğer kısımlarında ise Yahve ( RAB ) kullanılmıştır. Eğer Yaratılış kitabının yazarı Musa ise, bu garip ve nahoş çeşitlemenin sorumlusu da kendisidir.Ancak, Yaratılış gibi kısa bir kitapta, Musa’nın böylesine bir özensizlik yapabileceğini düşünmek olanaksızdır.Başka hiçbir yazarın işlemediği bu suçu Musa’ya yükleyebilir miyiz ? Yaratılış Kitap’ının , tanrı’ya değişik isimler veren iki ya da üç farklı yazar tarafından yazıldığını ve bu yazarlardan birisinin Tanrı için Elohim, diğerinin Yahve ya da Yahve- Elohim adlarını kullandığını varsaymak, bu çeşitlilik için daha doğal bir açıklama olmaz mı ? ( ERE, 315 ) ( J. McDowell )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Dünyayı kazansan yararı ne olur ? isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun