#27965
Anonim
Pasif

Hebrew Üniversitesi eski profesörlerinden araştırmacı Umberto Cassuto’nun Tanrı’nın isimlerinin kullanımına dair izlenen model konusunda saptadığı ilkeler konusundaki saptamalarını şöyle açıklar:

İlk olarak, bu iki ismin ( YHVH-YAHVE, ELOHİM ) ortaya koyduğu karakterlere bir göz atalım. İkisinin de birbirinden farklı olduğunu gçörürüz. ” Elohim ” ismi, ilk olarak bir cins isimdir; hem İsrail’in tanrısı, hem de pagan kültürlerinin tanrıları için kullanılmıştır. ( El ismi gibi ) Diğer tarftan YHVH, özel isimdir. İsrail’in Tanrısı’na özgüdür; İsraillilaerin evrene hükmettiğine ve onları kendisine bir halk olarak seçtiğine inandıkları Tanrı’nın özel ismidir.

Bu konuyu belki de bir örnekle açıklayarak daha anlaşılır kılabiliriz. Bir kentten hem Yeruşalim , hem de kent olarak söz edebiliriz. Kent sözcüğü genel bir isimdir, ancak Yeruşalim kendisine özel bir isimdir.

Yahudi halkının ataları tek bir Tanrı olduğunu anladıklarında, söylediklerini hatırlayalım: ” YHVH. ” Elohim” dir . (özgün metin ) ” RAB, Tanrı,dır ( Yeni Kutsal Kitap çevirisi) ( 1. Kr. 18:39 )Bu ayette ise cins isim olan Elohim özel isme dönüşmüş ve YHVH ie eşanlamlı olmuştur. Eğer Yeruşalim dünyadaki herkesin yaşadığı ve ibranice konuştuğu bir kent olsaydı, o zaman kent sözcüğü Yeruşalim ile eşanlam kazanır ve özel bir isim olurdu. ( Cassuto,DH, 18 )

Bazı durumlarda ise bir tümcede iki karşıt ilkenin aynı anda yer aldığı ve birbirleriyle çeliştiği görülür. Bu durumda mantıklı bir yol izlenir ve metnin ana konusuna uygun olan ilkenin baskın olduğu kabul edilir ( Casuto, DH, 30-41 )

Bu ilkelerin farklı yazın türlerinde farklı biçimlerde yer aldığı görülmüştür. ( ” Hüküm Gerektiren Yeni Kanıtlar ” – 2008 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? :papatya: :papatya: :papatya: isasiyahbeyaz