#28702
Anonim
Pasif

Cehennem Neye Benzemektedir ?

Usa Today, yukarıda bahsettiğimiz anketinde, Amerikalı hristiyanlara cehenneme inanıp inanmadıklarını sorduktan sonra cehennemin nasıl bir yer olduğunu sormuş ve ankete katılanlardan şöyle bir sonuç ortaya çıkmıştır:

Ankete katılanların % 48’i cehennemin insanların acı çekeceği gerçek bir yer olduğuna inanmaktadır. % 46’sı cehennemin gerçek bir yerden ziyade acı dolu bir varlık durumu olduğunu ifade etmiş. % 6’sı ise bilmediklerini belirtmiştir.

İnsanlara cehennem hakkında şaka bile yapabiliyorken Kutsal Kitap, cehennem hakkında Tanrı’nın ürkütücü görüşünü ortaya koymaktadır. O, şaka meselesi değildir. Kutsal Kitap, cehennemin nasıl olduğuna dair detaylı bilgi vermez. Fakat cehennem hakkında bazı ürkütücü gerçekler ortaya koyar. Cehennem hakkında bahsedilen 10 ürkütücü gerçek şöyledir:

1. Cehennem , aslında insanlar için hazırlanmamıştır.Matta 25:41’de İsa, cehennem hakkında çok önemli bir gerçeği ortaya koymaktadır. ” Sonra solundakilere şöyle diyecek: Ey lanetliler, çekilin önümden ! İblis ve melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. ”
Bununla birlikte şeytan gibi aynı trajik kararı verenler aynı ateşte acı çekecektir.

2. Cehennem bir hatırlama yerididr.Cehennemde bilinçlilik hali devam edecektir ve kişi nerede olduğunu bilecektir. Luka 16: 19-31’de zengin adam nerede olduğunu anlamıştır. Cehennemde kimlik olacaktır – hikayedeki zengin adam kim olduğunun farkındaydı. Ayrıca orada hatırlama olacaktır. Zengin adam İbrahim’den dilinin ucunu serinletecek biraz su istediğinde, o ona şöyle cevap vermiştir:” Oğlum, yaşamın boyunca iyilik payını aldığını hatırla.” ( Luka 16:25 )
Ayrıca zengin adamın Lazarus ve hala hayatta olan beş kardeşini de hatırladığını görüyoruz ( Luka 16:27-28 ). İnsanlar, cehennemde olanları hatırlayacak ve pişmanlıktan dolayı zihinsel ve duygusal olarak acı çekeceklerdir.

3. Cehennem, fiziksel, zihinsel ve ruhsal acı duyulan bir yerdir. Cehennemin en kötü yönü, orada işkence ve tükenmez acının olacağıdır. Zengin adam şöyle söylemektedir: ” Bu alevlerin içinde acı çekiyorum” ( Luka 16:24 ). O, bulunduğu yeri “ıstırap yeri ” olarak tarif etmektedir ( 16:28 ).

4. Cehennem, sönmez ateşin olduğu bir yerdir.
” İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaktır. ” ( Mat. 13:41-42 )

” Eğer gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. tanrı’nın egemenliğine tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir. Oradakileri kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez. Çünkü herkes ateşle tuzlanacaktır. ” ( Mar. 9: 47-49 )

” Bu alevlerin içinde acı çekiyorum. ” ( Luka 16:24 )

5. Cehennem, Tanrı’dan uzak kalınan bir yerdir.
” Böyleleri Rab’bin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaktır. ” ( 2. Se. 1:9 )

Devamı var. ( Dr. Mark HITCHCOCK )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.