#28681
Anonim
Pasif

Ne acıdır ki Kitab-ı Mukaddes’te cehennem diye isimlendirilen bir yerin varlığına ulaşmak çok kolaydır. Yapmak zorunda olduğumuz her şey… hiçbir şeydir. Çoğu insan uyarıları dikkate almaz. Onlar, uyarılardan uzaklaşmayı seçerler. Pek çok inanan onu önemsemezken, inanmayanlar cehennem fikrini bütünüyle reddederler. Fakat literal bir cehenneme olan inanç ne şaşırtıcıdır ki yapılan bazı anketlere göre artmaktadır.

Usa Today, Amerika’daki hristiyanlar arasında yapılan bir ankete göre yetişkinlerin % 52’sinin ise cehenneme inandığını, ankete katılanların % 27’sinin ise cehennemin olabileceğini düşündüklerini ifade etmiştir. Yapılan benzer bir istatistik çalışma ise , 1997’de % 56 olan cehenneme inananların oranının şu anda % 70’e yükseldiğini ortaya koymuştur.

Kitabı Mukaddes, açık bir şekilde cehennem diye isimlendirilen literal bir yerin varlığından söz eder. Luka 16:19-31’de zengin adam ve Lazarus’un hikayesinde , öldüğünde zengin adamın hemen gittiği cehennem ya da azap çekilen bir yer tasvir edilmektedir. Adam , çevresinde olup bitenlerin farkında ve yeryüzündeki hayatını tamamıyla hatırlıyor olarak zikredilir.

Yeni Ahit’te gehenna ( cehennem ) kelimesinin zikredildiği 12 yerin 11’inde İsa Mesih’in dudaklarından zikredildiğini öğrenmek çoğu insanı şaşırtabilir. İsa, cehennem diye isimlendirilen bir yerin var olduğuna inandı. O, cehennemden Kitabı Mukaddes’teki diğer kişilerden daha fazla bahsetmiştir. Ayrıca O, cehennemden cennetten bahsettiğinden daha fazla söz etmiştir.

Meşhur dağ vaazında İsa, cehennem ya da son yargılanmadan en azından 6 kez bahsetmiştir. Bu vaazın son cümlesi, “bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler ” ( Mat. 25:46 ) şeklindedir. İsa, bu tek ifade de hem cehennem hem de cennetin varlığını tasdik etmektedir. İsa, hristiyanlar için cehennem diye isimlendirilen gerçek bir yerin varlığı için temel kaynaktır. ( Dr. Mark HITCHCOCK )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.