Re: Tanrı’nın Yargısı

#27936
Anonim
Pasif

Ölen İnsanlar İçin Dua Edilmelidir Mi ?

Çoğu hristiyan , ölen insanlar için dua etmenin sorumlulukları olduğu şeklinde öğretilmiştir. Dünyadaki milyonlarca insan Araf’ta kalışın kısa olması ve ölüm sonrası yolculuklarında yardımcı olmasını ümit ederek ölen insanlar için dua ederler. Aynı zamanda, dualar, yolculuklarında kendilerine dua edenlere diğer tarafta yardım edecekleri ümidi içerisinde , dünyadan ayrılmış – kadınveya erkek – inananlara yöneltilir. Bu uygulamaların ikisi de bütünüyle Kutsal Kitap’ta olmayan uygulamalardır. Kutsal Kitap, insanların ölü için veya ölüye dua etmelerini hiçbir zaman istemez.

Evet, Kutsal Kitap, inananlardan ” azizler ” için dua etmelerini ister ( Ef. 6:18 ). Fakat İsa mesih’e gerçekten her inanan İsa Mesih için azizidir. Yeni Antlaşma azizler için dua, hala hayattta olan dindarlar için duaya gönderme yapar.

Ölen ve cennete gidenlerin bizim dualarımıza ihtiyacı yoktur. Onlar görkem içerisinde İsa Mesih’le birliktedirler. Niçin dualarımıza ihtiyaç duyacaklar ? Ölen ve acı çekeceği ikametkağıdına gidenler oradfa ebedi olarak kalacaklardır. Onlar için kurtuluş veya acılarını hafifletmenin hiçbir yolu yoktur. Bu yüzden onlar için dua etmeye hiç gerek yoktur.

Bu hayattan ayrılan insanlar için dua ederek zamanını geçirmek yerine kendin, ailen, arkadaşların ve devlet yöneticilerinin dini ve dünyevi ihtiyaçları için dua etmekle harca. Gerçekten bir fark yaratacak dualar bunlardır. ( M. H. )

Rabbin sevgisi eve ışığı sizinle olsun.