#28894
Anonim
Pasif

:grup: İnsanlar Cennette Kaç Yaşında Olacak ?

Kutsal Kitap; insanların öteki dünyada kaç yaşında olacağı ya da gözükeceği hakkında açık bir şey söylemez. Bu soruya yanıt vermek, bu yüzden bir miktar tahminde bulunmayı gerektirmektedir.

Biz; Tanrı’nın Adem ve Havva’yı belirli bir yaşta yarattığını biliyoruz. Yani, onlar fiziksel gelişimin normal aşamalarını geçiren çocuklar olarak yaratılmadılar. Tahminen Adem ve Havva, fiziksel gelişimin en uygun döneminde yaratıldılar. Çünkü Tanrı, onların ” çok iyi ” olduklarını bildirmiştir. Ayrıca İsa öldüğünde, fiziksel gelişiminin olgunluk döneminde olarak yeniden diriltildi. Yeniden diriltiğinde takipçileri tarafından tanınabildiği bir bedende geri gelmiştir.

Thomas Aquinas ( 1225 – 1274 ), insanların gelecek hayatta dirilecekleri bedenin tabiatı hakkında bir parça tahminde bulunmuştur. Efeslilere 4:13’e dayanan Aquinas , İsa’nın fiziksel insanlığının olgunluğu 30 yaşında olduğu için diğer insanların yeniden diriltilmiş bedenlerinin de bu yaşta oldukları haliyle olacaklarını ifade etmiştir.

Kutsal Kitap, yeniden diriltilmiş bedenlerin İsa’nın yeniden diriltilmiş bedeni gibi olacağını ifade etmektedir ( Flp. 3:20-21 ) . Bu zorunlu bir şekilde yeni diriltilecek bedenin 30 yaşında nasıl idiyse öyle olacağı anlamına gelmemekle birlikte, bedenin kusursuz olacağına işaret etmektedir. Bedende kesinlikle hiçbir kusur ve bozulma olmayacaktır.

Emin bir şekilde söyleyebileceğimiz şey, Rab’bin dünyevi hayatın olgunluk döneminde nasıl görünüyorsak aynı şekilde olacağımız bir beden bize vereceğidir. Hayatlarının olgunluk dönemine ulaşmadan ölenler için her şeyi bilen Rab, hayatlarının olgunluk dönemlerinde ( yaşasalardı ) alacakları görünümü onlara verecektir. ( Dr. M. H. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:kiliseye: