#29478
Anonim
Pasif

Tanrısal öfkenin en canlı örneklerinden biri İsa’nın tapınağı temizlemesidir. Matta bunu şöyle anlatır:

İsa, tapınağın avlusuna girerek bütün satıcı ve alıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi: ” Benim evime dua evi denecek ” diye yazılmıştır. Ama siz burayı haydut inine çevirdiniz ! ” ( Mat. 21:12-13 )

Tez öfkelenmemek Tanrı’nın sabrının bir özelliğiyse, o zaman İsa’nın tapınaktaki bu patlaması, sabrın bir göstergesi olabilir mi ? İlk olarak, İsa o ana kadarbirçok kez tapınağa gitmiştir. Orada öğretmiş, mucizeler gerçekleştirmiş ve tapınmıştır. Matta’nın burada bize aktardığı olay, İsa’nın bu dünyadaki son haftası içinde gerçekleşmiştir. Tapınak yetkililerine kendi evini temizlemek için verebileceği tüm zamanı vermiştir. Onlara karşı çok sabırlı olmuştur.

İkincisi, İsa’nın bir kişiye zarar verdiğine ya da bir kişinin maddi kayba uğradığına dair hiçbir kanıt olmadığını kabul etmek gerekir. Para bozanların masalarını ve güvercin satanların sehpalarını ters çevirmiştir, ama para ya da herhangi bir malvarlığının kaybolduğundan söz edilmez. İsa, basit bir şekilde tapınağın içinden kurban satın alma kavramını ortadan kaldırmaktaydı. Tapınağı, Tanrı’nın amacına göre, tapınma ve Tanrı’nın gerçeğini açıklama hizmetlerinin yapılabilmesi için temizliyordu. ( M. Y. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !jesus…