Re: Tanrı’nın Armağanı

#29980
Anonim
Pasif

” Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O2Na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. ” ( Yu. 3:16 )

” Baba’nın Oğlu’nu dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdiğini gördük, şimdi buna tanıklık ediyoruz. ” ( 1. Yu. 4:14 )

Kurtuluş sözcüğüne baktığımızda anlamının , ” Fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak tam olma veya tamamlanma ( beden, ruh ve can ) ” anlamına geldiğini görürüz.

Tanrı’yı tanımlayacak tek bir isim olmadığı için Müjde’de Tanrı’nın özelliklerini tanımlayan birçok isim kullanılmıştır.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle!

” Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. ” ( Luka 6:37) jesus… isamesihyasiyor :papatya: :papatya: :papatya: