Re: Tanrı Yolundaki Kadınlar

#29277
Anonim
Pasif

” Bu konuda çekişmek isteyen varsa, şunu bilsin ki, bizim ya da Tanrı’nın kiliselerinin böyle bir alışkanlığı yoktur. ” ( 1. Ko. 11:16 )

Pavlus, ileri sürüldüğü gibi, söylemiş olduğu şeylerin üzerinde tartışılacak kadar önemli olmadığını mı anlatmak istiyor ? Kadınların inanlılar topluluğunda başlarını örtmeleri gibi bir geleneğin olmadığını mı söylemek istiyor ? Bu öğretişlerin isteğe bağlı olduğunu ve Rab’bin buyruğu olarak kadınların ille de başlarını örtmeleri için zorlanmamaları gerektiğini ifade ediyor ? İlginçtir ki, yüzyıllar boyunca böyle yorumlar yapılmıştır ve hatta bugün bile bu tür yorumlarla karşılaşmak mümkündür. Bunun anlamı, Pavlus’un gerçek sonuçlara ait olmayan bu buyrukları açıklamak için Kutsal Yazılar’ın bir bölümünün yarısını boşa harcamış olduğudur !

Bu ayetin, Kutsal Yazılar’ın tamamına uyan en az iki açıklaması vardır.Öncelikle, elçi belirli kişilerin bu konularda çekişebileceklerini sezdiğini söylüyor olabilir. Ama bunun ardından hemen Tanrı’nın kiliselerinin böyle bir alışkanlığı yoktur, yani bu konuda çekişme geleneğimiz yok ifadesini ekler. Bu tür konular üzerinde tartışmıyoruz, ama bunları Rab’bin öğretişi olarak kabul ediyoruz. William KELLY tarafından benimsenen diğer yorum ise , Tanrı’nın topluluklarında kadınların örtünmeden dua ve peygamberlik etmeleri gibi bir geleneğin olmadığıdır. ( William MacDonald )

Son tümceye baktığımız zaman, şu sonuç görülüyor: Örtünmek; geleneğe ya da toplumun yapısıyla ilintili bir olay. Yoksa Kutsal Kitap’ta; kadınlar örtünmelidir diye bir olgu yoktur.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.tanri sevgidir