#29211
Anonim
Pasif

” Siz kendiniz karar verin : Kadının açık başla Tanrı’ya dua etmesi uygun mu ? ” ( 1. Ko. 11:13 )

Elçi şimdi Korintlileri kendi aralarında kadının örtüsüz başla Tanrı’ya dua etmesinin uygun olup olmadığına karar vermeye davet eder. Bunu yaparken de onların içgüdüsel hislerine başvurur. Burada ima edilen şey, bir kadının başı örtüsüz olarak Tanrı’nın huzuruna çıkmasının saygısızlık ya da terbiyesizlik olduğudur.

“… Çünkü saç kadına örtü olarak verilmiştir. ” ( 1. Ko. 11:15 )

15. ayet birçok kişi tarafından yalnış olarak anlaşılmşıtır. Kimi kadının saçı kendisine bir örtü olarak verildiğinden , başka bir örtüye gerek olmadığını ileri sürmüştür. Ancak böyle bir öğretiş, Kutsal Yazılar’ın bir kısmına ters düşer. Bu bölümde iki örtüden bahsedildiğine dikkat edilmezse anlam kargaşası ortaya çıkabilir.Bu, 6. ayete geri dönülerek gösterilebilir. Orada şunu okuruz. ” Eğer kadın örtünmüyorsa , saçını kestirsin.” Bu yoruma göre bir kadının ” saçı yoksa “başını traş etmiş olabilir. Ama bu saçma bir şey olur. Eğer “saçı yoksa” , traş ettirmesi mümkün değildir !

15. ayetteki gerçek anlam, ruhsal ve doğal olan arasında gerçek bir benzerlik olduğudur. Bir bakıma Tanrı kadına doğal bir yücelik örtüsü verdi. Bunu erkeğe vermedi. Bunda ruhsal bir anlam vardır. Bu, kadının Tanrı’ya dua ettiği zaman başını örtmesini öğretir. Doğal alanda gerçek olan, ruhsal alanda da gerçek olmalıdır. ( W. MacDonald )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: