#30249
Anonim
Pasif
abdulKadir;8575 wrote:
Birbirimizi sevebilmemiz için birbirimizi tanıyalım

Bu kitaptaki konular ”Un Seul Dieu, Tous Fréres” adlı kitaptan alınmıştır.
Derleyen P. Luigi İannitto
Sent Antuan Kilisesi

Dünyadaki mevcut dinler arasında Hristiyanlık ve Müslümanlık iki büyük dini meydana getirmektedirler. Yerkürenün birçok ülkesinde hristiyanlar ve müslümanlar kent, kasaba ve köy gibi çeşitli yerleşim merkezlerinde, aynı mahalle ve konutlarda yanyana yaşamakta ve aynı işyerlerinde çalışmaktadırlar. Örneğin hristiyan memleketler olarak tanınan Almanya, Fransa, Belçika ve İsviçre’de bir müslüman azınlığı yaşamakta; Türkiye, Mısır, Suriye, Mısır ve Cezayir gibi müslüman ülkelerde ise bir hristiyan azınlığı varlığını sürdürmektedir.

İç içe geçmiş bir karakter arzeden bu birlikte yaşam, iki toplum arasında zorunlu olarak birtakım münasebetlerin kurulmasına neden olmaktadır ve normal olarak iki cemaat arasında ilişkiler sosyal ve pedagojik alanda birçok önemli ve çözüm bekleyen sorunların oluşmasına sebebiyet vermektedirler: Başkalarının inancına ve düşüncelerine saygı göstermek suretiyle bir arada yaşamayı becerebilecek gençleri yetiştirmek ve özellikle önyargıdan, fanatizmden, geçmişteki kötü mirasların olumsuz etkisinden uzak yeni nesiller oluşturabilmek.

Tarihten öğrendiğimize göre hristiyanlık ve müslümanlık dinleri asırlar boyu karşılıklı olarak birbirlerini tanımamazlıktan geldiler. Çeşitli topraklarda ve çeşitli zamanlarda sık sık karşı karşıya geldiler. Şimdi karşılıklı olarak saygı göstermenin zamanı geldi. Ayrıca, iki dış etken hristiyanları ve müslümanları olumlu bir karşılaşmaya doğru itmektedir: Gençler arasında, gittikçe artan bir oranda yaygınlaşan ateizm ve dinden bağimsızlaştırma.

Bu nedenle hristiyanlar ve müslümanlar ortak miras olan müşterek tek Tanrı’ya inançlarını savunmak ve gençleri ateizm kıskacından kurtarmak için el ele verip beraber çalışılmalıdır.

P.Luigi İanitto

Sayın Fırat bey,

öncelikle Tanrı’nın demokrat olmadığı konusunda hemfikir olmamızın beni sevindirdiğini belirtmeliyim. Demokratlık Allah’a isyan olan her konuda da özgürlüğü savunduğu için dindar insanların benimseyeceği bir sistem olamaz, doğru. Ama aynı Tanrı, fikirlerin özgürce ifadesinin önüne geçmez. Yanlış fikirlere sahip olanlar ölümden sonra yargılanacaklardır ama bu dünyada yargılamak bizim işimiz olmamalıdır.

Görüyorum ki sizin gibi düşünmeyenler, gerek kendi dindaşlarınız arasından olsun gerekse farklı dinden olsun paylanmaktan kurtulamıyorlar. ”Bu forumda sadece rumuzu fırat çölgeçen’li olanlar yazabilir” gibi bir hava içindesiniz. Bu havaya öylesine kaptırmışsınız ki kendinizi, tehdit yollu birşeyler ima etmeye çalışmışsınız. ”Forumda sadece üye yazılı olduğuna” falan aldanmamalıymışım… Üye olsanız, admin olsanız veya başka bir statüde olsanız ne değişecek anlamış değilim. Yaşınıza ve bir ‘Tanrı hizmetçisi’ olmanıza hürmeten haddimi aşmayacağım. Ama bu tavırlarla beni site yönetimine ispiyonlamanız hiç yakışmıyor size.
”Tanrı sevgidir” deyip O’nun gazap yönünü eyleme geçirmeniz bir çelişki değil mi? Yoksa Tanrı sadece sizin için mi sevgidir?
Cümlelerinizin sonunda esenlik dileyip, Rabbin ışığına emanet edip, bunun ardından esenliği bozacak ithamlarda bulunmak nasıl bir şeydir?

Site yöneticilerinden ricam, eğer yazdıklarımda forum prensiplerine aykırı bir durum varsa belirtmeleridir. Misafir istenilen yerde kalır.
Ayrıca hiçbir müslümanın girip birşeyler yazmasını istemiyorsanız, islam hakkında hiçbirşekilde söz etmeyin, ki bizlere cevap hakkı doğmasın. Aksi halde hem yönetici hem de üye arkadaşlar hakaret ve saldırı niteliği taşımayan tartışmalara tahammül göstersinler.

Sayın Fırat bey, propagandamızı kendi sitemizde yapmamızı salık vermişsiniz. Yapıyoruz zaten, ama bizim sitede sizin de propaganda yapma hakkınız var. Bunu yapan hristiyan arkadaşımızda vardı. ”Şeytan bunun neresinde?”

”Müslüman o kimsedir ki, sözü dinler ve en güzeline uyar”
Doğruya ulaşmak için dinlemek,
dinlemek için bir araya gelmek,
bir araya gelmek için hoşgörü gerek, değil mi?

Size müslüman olun demiyorum ama Tanrı’dan bahsedilen yerde siz de bu prensibe riayet etseniz olmaz mı?

(Not: Sorularım cevap vermeniz için değildi. Bana son cevabınızı yazmıştınız. Aramızda hoşgörü hakim olana kadar uzak kalmak forumun hayrına olacaktır.)