ANASAYFA Forum KURTULUŞ (SETERYOLOJİ) Kefaret (Kurtulmalık) Tanri Ufacik GÜnahlari Olanlari Kurtarmadi Re: Tanri Ufacik GÜnahlari Olanlari Kurtarmadi

#28088
Anonim
Pasif

İnsan nedir?

İnsan günah yığınıdır.

Kutsal Kitap’ta insanın günahları yazılıdır. İşaya 59:3-8’i okuyalım:

“Çünkü elleriniz kanla ve parmaklarınız fesatla kirlendi; dudaklarınız yalan söylediler ve diliniz kötülük homurdanıyor. Doğrulukla dava açan yok ve hakikatle dava güden yok. Kötülüğe gebe kalıyorlar ve fesat doğuruyorlar. Zehirli yılan yumurtalarından yavru çıkarıyorlar, ve örümcek ağı dokuyorlar; onların yumurtalarından yiyen ölür ve kırılan yumurtadan engerek çıkar. Ağlarından esvap olmaz, ve işledikleriyle insan örtünemez; yaptıkları fesat işleridir ve ellerinde zorbalık işi var. Ayakları kötülüğe koşarlar ve suçsuz kanı dökmeye acele ederler; düşünceleri fesat düşünceleridir; soygun ve kırgın onların yollarında. Selamet yolunu bilmezler ve izlerinde adalet yoktur; kendilerine eğri yollar yaptılar; o yolda yürüyenlerin hiçbiri selamet bilmez.”

İnsanın parmakları kötülükle kirlendi ve kötülük işleri yapıyorlar. Yaptıkları her şey kötü.

Ve dillerimiz yalan söylüyor. Ağzımızdan çıkan her söz yalan. İblis yalan söylerken içindekini söyler.”

(Yuhanna 8:44)

Tekrar doğmamış olan biri konuşurken, “Size gerçeği söylüyorum… Gerçekten size diyorum ki… Söylediğim şeyler doğrudur…” der. Fakat söyledikleri yalandır. Yazılmış olduğu gibi,“ iblis yalan söylerken, içindekini söyler” İnsanlar boş sözlere ve yalan konuşmalara güvenirler. İnsan kötü olarak ana rahmine düştü ve fesat içinde doğdu. Zehirli yılan yumurtalarından yavru çıkarıyorlar ve örümcek ağı dokuyorlar. Tanrı diyor ki “Onların yumurtalarından yiyen ölür ve ve ağlarından esvap olmaz” Bize yüreklerimizde engerek yumurtaları olduğunu söylüyor. Engerek Yumurtaları!… Yüreklerinizde kötülük var.

Suyun ve kanın müjdesine inanarak kurtulmuş olacaksınız. Ne zaman Tanrı hakkında konuşmaya başlasam, bana “lütfen! Bana Tanrı’dan söz etme, ne zaman bir şeyler yapmaya kalksam etrafıma günah saçıyorum. Saçmak ne kelime, benden günah akıyor. Her yere günah bulaştırmadan bir adım bile atamıyorum. Bunun önüne geçemiyorum. Ben günahla doluyum. Bu yüzden bana daha fazla Tanrı’dan sözetme.” diyen insanlarla karşılaşıyorum. Bu insanlar, kendilerinin günah yığını olduğunu bilen, fakat müjdenin kendilerini kurtaracağından haberi olmayan insanlar. Kendisinin günah yığını olduğunu bilen insanlar kurtulabilir. Aslında herkes böyledir. Herkes etrafına günah saçar. Bu böyledir, çünkü insan günah yığınından başka bir şey değildir. İnsan bu durumdan Tanrı’nın Gücü aracılığıyla kurtulur. Şaşırtıcı değil mi? günah saçarlerken üzgün olan bu insanlar, Rabbimiz İsa aracılığıyla mutlu ve rahat olarak kurtulabilirler. O, günahlarınızın

karşılığını tamamen ödedi. Kendnizi günah yığını olarak kabul edin ve böylece kurtulmuş

olacaksınız.