#31506
Anonim
Pasif

BABA’NIN SEVGİSİNİ OĞUL GETİRDİ.

Baba ile Oğul arasında sürüp giden sevgi,
İnsan soyuna aktarılmasaydı eger,
Sevgi bir varsayım olmaktan öteye geçemezdi.
Yu.1: 18 Tanrı’yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba’nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O’nu tanıttı.
Oğul’un Baba’yı, göksel egemenliği tanıtımı tamamen sevgi merkezlidir.
İçtendir, samimidir.
Rom.5: 8 Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.
Rom.6: 23 Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.

Tanrı’nın insana duyduğu o sınırsız sevgisini, yaşam deneyimlerimizle bilmek,
O’nun Oğlu Mesih’in günahlarımıza karşılık kefaret şeklinde öldüğünü kabul etmekle gerçekleşir.
İsa günahlarımız için ölmüştür. Kefaret ödenmiştir. Kan akmıştır.
Tüm bu yaşananların ardında sevgi gerçeği yatmaktadır.

Bunun dışında, ‘’Tanrı beni seviyor’’ demek, felsefi bir anlatım olmaktan öteye geçemez.
Zaten İsa’yı tanımadan Tanrı sevgisinden söz edilemez.
Sevgi hissedilendir, sevgi yaşanılandır. Sevgi gerçektir.
1.Yu.4: 10 Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.

İncil’in belkide en iyi bilinen ve benimsenen ayeti şudur.
Yu.3: 16 “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
1.Yu.4: 9 Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye O’nu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi.

Tanrı nezninde en tiksindirici insan eylemi günahtır.
Hiç kimse din yoluyla, hayır ve sebap yoluyla, kişisel çabalarıyla günahlarından arındırılamadı.
Kişinin kurtuluşu sadece Tanrı’nın o şaşırtıcı sevgisinden kaynaklanıyor.
Günah tutsaklığında çırpınan insan soyuna İncil’in değişmez müjdesi budur.
SEVGİ.
Canların günahtan arındırılması Tanrı’nın lütfu ile mümkündür.
Lütfa erişebilmekse İsaMesih’e iman la mümkündür.
O’na imanımızla da Tanrı’nın gerçek sevgisine sahip olabiliriz.
Tanrı’nın insana duyduğu o görkenli sevgi, İsa Mesih olmadan bilinemez.
Kol.1: 13 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı.

Sevgiyleeee