#31610
Anonim
Pasif

Evet incil gerçekten bir sevgi kitabıdır.
İsa Mesih’i tanıtan, O’nun insansal ve tanrısal yönünü anlatan anlatımdır.
İsa Mesih’in temel özelliği ve niteliği, insanların kurtuluşu ve esenliği için canını seve seve feda etmesidir. Bu kurtuluş adımının özü sevgidir.
Yu.15: 13 Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.
Bu sevgi bizleri O’na sürüklemiş, bu sevgi bizleri O’nunla barıştırmış, bu sevgi bizleri O’nunla kucaklaştırmıştır.
Mesih’in bu karşılıksız ve beklentisiz sevgisi olmasaydı eger,
Kaybolmuşluktan kurtulamayan insanlar dünyası varolmaya devam edecekti.
Mesih’in biz kayıp insanlar için canını vermesi anlaşılamayan gizemli bir sevgidir.
Dünyasal olarak belki insan kardeşi için ölümü göze alabilir,
Yakınlarının tehlikelerden yada ölümcül durumdan uzaklaştırmak için kendi canını feda edebilecek bir anlayış içerisine girebilir.
Canın özgürlüğü veya kurtuluşu ile, ruhun özgürlüğü veya kurtuluşu aynı şeyler değildir.
Canın ölümü ile ruhun ölümü, canın ölümsüzlüğü ile ruhun ölümsüzlüğüde aynı olmadığı gibi.
Ama bu eylemleri bile o kurtardığı kişiyi yada kardeşini, Tanrı’nın yargısından uzaklaştıramaz.
İnsanların vatan sevgisi ve bu sevgi sonucunda, vatan sevgisiyle canını vermesinden de söz edilebilir.
Ne varki, bu ölüm sonucunda vatanın da güven altına alınamayacağını, işkallere açık kalabileceği sonuçlarının da olabileceğini kabul edebilmekteyiz.
Kesin bir güvence yoktur.
Fakat Mesih’teki güvence, sevgi merkezlidir.
Yu.17: 6 “Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senindiler, bana verdin ve senin sözüne uydular.
Her günahlıyı dostu bilir. Benimser. Sahiplenir.
O’na açılan her kapıdan içeri girer. Sevgisini yansıtır. Işık olur aydınlatır tüm karanlıkları.
O’ki!!
İnsanların günahlarının farkında bile olmadan yaşadığı bu dünyada,
Onlara günahlarından arınmaları için,
Sonsuz olan sevgisinin neticesinde, günahkarı kurtarmaya gelmiştir.
İnsan günahını farkettiği anda, O’nun görkemini ve yüceliğinide farketmektedir.
İsa Mesih’in Çarmıh’ta akıttığı kan, günahlı insanın günahlarının bedelidir.
Yu.3: 19 Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü.
Mesih’in çarmıhtaki ölümü, ölümden dirilişi birçokları için yadırganmakta ve yadsınmaktadır.
Bunun tek sebebi ise,
O’nunla olan diri bir ilişki içerisinde olamamalarından kaynaklanmaktadır.
Dünyasallıklarından kaynaklanmaktadır.
Benlikleri ile yapmış oldukları işerden kaynaklanmaktadır.
Kendilerini tanrı yerine koymalarından,
Ona ihtiyaç duymamalarından kaynaklanmaktadır.
Gerçegi görememelerinden, gerçeği bulduklarını sanmalarından kaynaklanmaktadır.

Yu.3: 18 O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı’nın biricik Oğlu’nun adına iman etmemiştir.
Oysaki Tanrı’nın gerçeği o kadar farklıdır ki.
Onunla o diri ilişki içerisine girmedikçe öğrenemeyeceklerinin farkında değillerdir.
İnsanlar çelişki içerisindedirler.
Tanrı’nın onlara göstermiş olduğu sevgiyi görmemezlikten gelmekte,
Bu sevgiyi reddetmektedirler.
Tanrı’nın sunmuş olduğu bu sevgiyi reddetmek demek, dışlamak demek,
Tanrı yargısına maruz kalmak demektir.
Bu bir günahtır.
İsa Mesih bu günahın Kutsal Ruh’a küfür olduğunu,
Sevgiyi kabul etmeyen o insana bağışlama olanağı kalmadığını bizlere anımsatır.
Luk.12: 10 İnsanoğlu’na karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak. Oysa Kutsal Ruh’a küfreden bağışlanmayacaktır.
Mesihin sevgisinden kaynaklanan tanrısal kurtuluş,
Onu reddetmekle tanrısal yargıya dönüşür.

Tanrı’yı anlamak demek, O’nun sevgisini tatmak demektir.
Kutsal Kitapta anlatılan Tanrı’yı alğılamak, O’nunla olan sevgi ilişkisiyle mümkündür.
O sevgidir bizlere kendisini tüm gerçekliğiyle anlatan.
Bunun dışında diğer hiçbir yolla O’na ulaşmak, O’nu kavramak, O’nu bilmek mümkün değildir.
İncil’de insanlığa tanıtılan Tanrı,
Sevgisiyle herkese kucak açan ve yaklaşan,
Sevgi ile yaraşarımızı saran,
Kaygılarımızı sevgiyle gideren bir Tanrı’dır.
İsa Mesih bizlere Tanrı’nın sevgi olduğunu her vesileyle anlatır.
O’nun anlattığı Tanrı’dan başka bir Tanrı mevcut değildir.
Tanrı’yı bilmek ve tanımak, sonsuz yaşam güvencesidir.
Yu.17: 3 Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.
Yu.3: 15 Öyle ki, O’na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı’nın eylemleri sevgi eylemleridir.
O’nu bilene, O’na iman edene sonsuz yaşam verir.
O’nunla olan sonsuz bir birlikteliğin içerisine sürükler.
O’nun eylemi, suçlu olan insanlığın kurtuluşu içindir.
Çarmıh bu eylemin en can alıcı noktasıdır.
Oradaki eylemin tek sebebi sevgidir.
Bir babanın evladına sarılma arzusundur.
Acı çekilmiş, kan akıtılmış ve yaşam son bulmuştur.
Nihayi hedefe ulaşılmıştır.
Sonsuz bir birliktelik süreci içerisine girmiştir insanlar.
Yu.17: 26 Bana beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim.”
Bu birliktelik artık sonsuzdur. Sonsuz bir yaşam sürecidir.
Tanrının öz niteliğinden katnaklanan sevgi, sonsuzluklara taşınmıştır.
Yer.31: 3 Ona uzaktan görünüp şöyle dedim: Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim, Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim.
Bu öyle bir sevgidir ki, bizleri O’na sürükler,
Ekmek kadar, su kadar gerçektir.
İnsanın hiçbir çabasına gerek görmeksizin verilen bir sevgidir.
Aranarak bulunamayacak ve erişilemeyecek bir sevgidir.
Ne bir iyilik, ne bir yararlı iş, ne bir dinsel tutum ve davranış bizleri o sevgiyle kucaklaştırır.
Tanrı’ya ne yaptığımız işlerle, nede çabalarımızla ulaşabiliriz.
O’nun doğallığında vardır sevgi.
En değersiz olan insan bile, O’nun degerlisidir.
En kötü insan bile, O’nun güzelidir.
En günahkar insan bile, O’nun kutsalıdır.
Yu.17: 19 Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum.

Tanrı’nın karşısına günahlı yapımızla çıkmamız olanak dışıdır.
O kutsaldır, kutsallarıyla birlikte olabilir.
Günah ile kutsallık bir arada bulunamaz.
Günahımızı, bizler için sevgi sunusu olan İsa Mesih Çarmıhta yüklenmiştir.
O’na imanımızla bu günahlarımızdan arınmış olmaktayız.
Mesih’e olan teslimiyetimizle, Tanrı’nın sonsuz sevgisine kucak açmış oluruz.
O tüm insanlığı günahlarından arıtır.
O tüm insanları sonsuz yaşama kavuşturur.
Tüm bunlar O’na iman etmekle mümkündür.

Sevgiyleeee