#28914
Anonim
Pasif

Tanrı nazarında zaten tüm insanlık yok olmayı hak etmişti. O’nun bu yok oluş sürecinde merhamet göstermesi şahsi seçimidir. Fakat yok oluş zaten Adem ve Hava ile olgunluk kazanmıştır. Bizde doğru bir şey yokken nasıl doğruya imrenebiliriz. Burada kaçırılan iki nokta mevcut. Birincisi daha doğuştan günahlı oluşumuz………………
Çünkü insan yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. Yaratılış 8:21
Günah içinde annem bana hamile kaldı. Mezmur 51:5
Doğru kimse yok tek kişi bile. Romalılar 3:10
Size doğrusunu söyleyeyim, nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler, ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler, ama işitemediler. Matta 13:17
Çağdaş dünyanın çağdaş insanları iyiyi ve kötüyü kendilerine göre yorumlamakta baya bi beceri kazanmış artık.
İyi olan sadece Tanrı ise ve Mesih imanlıları olarak bu hususta hemfikir isek biliriz ki dipsiz bir kuyudan çıkış kuyudaki için imkansızdır.
İkinci nokta…….bunu anlamakta çok zorlanıyorum……….Kutsal Yazılarda bir konuya farklı yaklaşımlar olduğunu savunmak acaba diyorum Yakup 1. Bölüm 17’nci ayette ki O iman ettiğimiz RAB’bin sözünü yok saymak olmuyor mu? Hani şöyle der: “Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası`ndan gelir.” Kendimizce bir konfeti mi yaratmaya çalışıyoruz acaba? Benim canım imanlı kardeşlerim, modern dünyanın modern insanları, acaba diyorum Tanrı’nın krallığına kazan kaldırıp demokrasi arayışına mı girmişler.
1 Mesih İsa`nın elçisi ben Petrus`tan Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya İli* ve Bitinya`ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam!
2 İsa Mesih`in sözünü dinlemeniz ve O`nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı`nın öngörüsü uyarınca Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.
3-4 Rabbimiz İsa Mesih`in Tanrısı ve Babası`na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih`i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır.
5 Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı`nın gücüyle korunuyorsunuz.
6 Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız.
7 Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir.
8 Mesih`i görmemiş olsanız da O`nu seviyorsunuz. Şu anda O`nu görmediğiniz halde O`na iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz.
9 Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz.
10 Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar.
11 İçlerinde olan Mesih Ruhu, Mesih`in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, Ruh`un hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar.
12 Şimdi size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Bu gerçekleri gökten gönderilen Kutsal Ruh`un gücüyle size Müjde`yi iletenler bildirdi. Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar.

Kutsal Yazılar bütündür ve içindeki kelimeleri özenle özümsemeliyiz.
Tanrı oğlu İSA Mesih’i RAB ve Kurtarıcı olarak kabul edip, O’nun buyruklarına itaat edebilmek için dua eden her bir can imanda öz kardeştir. Paylaşımlarımız kırmak veya kınamak için değil sadece birbirimizi daima ileriye taşımak içindir. Bu paydaşlığı var eden RAB’be yücelik olsun.

Sevgiye kalın.
RAB çocuklarını lütfuyla ve esenliği ile sarsın.