#31155
Anonim
Pasif

Aşağıdaki ayetleri yorumsuz sunuyorum:

Eğer Tanrı gazabını göstermek ve gücünü tanıtmak isterken, gazabına hedef olup mahvolmaya hazırlananlara büyük sabırla katlandıysa, ne diyelim ? Yüceltmek üzere önceden hazırlanıp merhamet ettiklerine yüceliğinin zenginliğini göstermek için bunu yaptıysa, ne diyelim ? ( Rom. 9:22, 23 )

Baba’nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. ( Yu. 6:37 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle ! hisusa :elsalla: :elsalla: :elsalla: