#30756
Anonim
Pasif

İsa Mesih’in sözünü dinlemeniz ve O’nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı’nın öngörüsü uyarınca Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun. ( 1. Pe. 1:2 )

Her şeyden önce inanlılar, Baba Tanrı’nın öngörüsü uyarınca seçilmişlerdi. Yani Tanrı, onları çağlar öncesinden Kendisine ait olmaları için seçmişti. Tanrısal seçim, Tanrı’yı Tanrı olarak tanımladığı için erdemli bir kavramdır.Tanrı’nın öngörüsüyle insanın sorumluluğunu bağdaştırma konusunda karşılaşılan herhangi bir güçlük, Tanrı’nın değil; insanın düşüncesinden kaynaklanmaktadır. diyen MacDonald, şunları söylüyor: Burada Tanrı’nın seçiminin , Kendi öngörüsüne göre olduğu belirtiliyor. Bazıları bunu, Tanrı’nın ta başlangıçta, Kurtarıcı’ya iman edeceğini bildiği kimseleri seçmiş olduğu şeklinde anlıyor. Bazıları da tanrı’nın, günahlı insanın kendisine kalsa Kurtarıcı’ya hiçbir zaman iman etmeyeceğini bildiğinden , belirli kimseleri lutfunun bir göstergesi olarak Kendi öngörüsüne göre ayırmış olduğunu söylüyorlar.Tanrı’nın bu öngörüsü uyarınca yapmış olduğu seçim konusunda insan olarak açıklayamayacağımız bazı gizemler varsa da, bu yönde ortada herhangi bir adaletsizlik olmadığından emin olabiliriz.

Kutsal Ruh, bu seçimi söz konusu kimselerin yaşamlarında bir gerçek haline getirmek için çalışmaktadır.İtaat, kişinin günahlarından dönerek ( Tövbe ederek ) İsa Mesih’i Kurtarıcısı olarak kabul etmesi demektir.

O’nun kanının serpilmesi: Bu deyim mecazi bir anlam içeriyor.Yani iman eden bir kimse, Mesih’in çarmıh üzerinde akıtmış olduğu kanı aracılığıyla bütün bereketlere sahip olur. James Denny, şunları ifade ediyor: “Lütuf,Müjde’nin ilk ve son sözü; esenlik, yani mükemmel bir ruhsal sağlık ise, lütfun tamamlanmış olan işidir. “

isasiyahbeyaz İnsan, canına karşılık ne verebilir ?
Dünyayı kazansan neye yarar ? :papatya: :papatya: :papatya: