#30586
Anonim
Pasif

Ama biz, ey Rab’bin sevdiği kardeşler, sizler için her zaman Tanrı’ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı, Ruh aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için sizi ta başlangıçtan seçti. ( 2. Se. 2:13 )

William MacDonald, bu ayeti şöyle yorumlamaktadır:

Pavlus,……. Selanikli inanlılara geçip onların seçilişini ve sonunu birbiriyle karşılaştırıyor. Rab’bin sevdiği bu kardeşler için Tanrı’ya şükranlarını sunuyor ve geçmişten geleceğe kurtuluşlarının bir özetini veriyor.

Tanrı sizi… seçti. Kutsal Kitap Tanrı’nın bazı kişileri kurtuluş için seçtiğini açıkca öğretmekle birlikte, hiçbir zaman bazılarını da mahvolmak için seçtiğini öğretmez. İnsanlar bile bile kendilerine kötülük etmiştir. Tanrı araya girmeseydi hepimiz mahvolacaktık. Tanrı’nın bazı kişileri kurtulmak üzere seçmeye hakkı var mıdır ? O’nun asıl arzusu herkesin kurtuluşa kavuşmasıdır ( 1. Ti. 2:4; 2. Pe. 3:9 ). Bunula birlikte Kutsal Kitap ” evrensellik ” , yani sonuçta herkesin kurtulacağı öğretisini taşımaz.

Başlangıçtan. Bu işki şekilde de anlaşılabilir. Birincisi, tanrı’nın dünyanın kuruluşundan önce seçimini yaptığını belirtiyor olabilir. ( Ef. 1:4 ). İkincisi ise, erken dönemde kurtuluş bulan Selanikliler’in , kurtulacak milyonlarca insan arasında, tanrı tarafından seçilmiş ” ilk ürünler ” olacağı düşüncesidir.

Kurtulmanız için. Bu, önceki ayetlere karşıtlık oluşturur. İnanlılar kurtuluş için seçilmişken, inanmayanlar inançsızlıkları yüzünden sonsuz yıkıma uğrayacaklar.

Ruh’un aracılığıyla kutsal kılınıp. Burada Kutsal Ruh’uniman etmeden önceki işiyle karşılaşıyoruz. O bireyleri Tanrı için dünyadan ayırır, günahlarını kendilerine gösterir ve Mesih’e yöneltir. Birisi şöyle demiştir: ” Mesih için olmasaydı, şölen de olmazdı; Kutsal Ruh için olmasaydı, konuklar da olmazdı! “

Gerçeğe inanarak. Kurtuluşta ilk öce Tanrı’nın rolü sonra da sizin rolünüz söz konusudur. Her ikisi de gereklidir. Bazıları bunun yalnızca tanrı’nın seçimine bağlı olduğunu düşünüp insanın bu konuda hiçbir şey yapamayacağını öne sürer. Bazıları ise insanın rolünü fazlaca önemseyip Tanrı’nın seçimini gözardı eder. gerçek her iki uçta gizlidir. Hem tanrı’nın seçimi, hem de insanın sorumluluğu Kutsal Kitap’ın öğretişlerinden ve anlamak güç olsa bile, her ikisine de inanıp birlikte öğrenmek en iyisidir.

Söz, Mesih’ti, O, Hak’tı.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? hac5 isamesihyasiyor