Re: Süryanilik’de Namaz

#28235
Anonim
Pasif

Sevgili Turgay,

Süryani Ortodoksluk mezhebi namaz kılmayı ögretebilir, ama kutsal Kitap bizlere, şekilcilikle, ezberlenmiş duaları tekrarlamamızı değil, ama Tanrı’ya ruhta ve gerçekte tapınmamızı emreder. Kutsal Kitap dua vasıtasıyla Tanrı ile konuşmamızı, O’nu övmemizi, O’na tapınmamızı ister. Ondan sonra da O’nun isteği doğrultusunda tüm isteklerimizi, gündelik ihtiyaçlarımızı dua yoluyla Tanrı’ya söylemeliyiz.

O’nu överken içimizden geldiği gibi övmeliyiz, O’na tapınmalıyız. Yoksa kalkıp kalıplaşmış, ezberlenmiş bir kaç cümleyi birkaç kez tekrarlamakla Rab’bi yüceltemeyiz, yaşayan diri Rabbi hoşnut edemeyiz.